PL EN


2016 | LXXI | 257-272
Article title

Polskie reinterpretacje baśni Piotra Jerszowa. Analiza trzech adaptacji literackich

Content
Title variants
EN
The Polish literary reinterpretations of Pyotr Yershov’s wonder tale. A comparative study
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The present article is based on three literary rewritings of The Little Humpbacked Horse (Конёк-Горбунок, 1834): 1) The Tale of Knight Niezginek, the Self-cutting Sword and the Self-playing Gusli (Baśń o rycerzu Niezginku, mieczu samosieczu, i o gęślach samograjach) by Antoni Józef Gliński, 2) The Little Humpbacked Horse (Konik Garbusek) by Jan Brzechwa and 3) The Little Fatty Horse (O koniku Grubasku) by Jerzy Niemczuk. Gliński’s wonder tale appeared in 1853 in the second volume of The Polish Tale Teller, Brzechwa’s poem was presented in 1949 as a summary of Ivan Ivanov-Vano’s film and Niemczuk’s story was part of Mr. Mess’s Ring (Pierścień pana Bałagana) that came out in 1993. These works were therefore published in very different periods and literary contexts that had inevitable influence on writers’ approach to the Russian original.
Year
Volume
Pages
257-272
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Chargée de recherches FNRS, Faculté de Philosophie et Lettres, Université Libre de Bruxelles
References
  • Brzechwa Jan. 1949. Konik Garbusek. Streszczenie filmu podług bajki Jerszowa. Warszawa: Wydawnictwo P.P. „Film Polski”.
  • Gliński Antoni Józef. 1853. Do czytelnika. W: Gliński Antoni Józef. Bajarz polski. Zbiór baśni, powieści i gawęd ludowych, t. 3. Wilno: Drukarnia Gubernialnej. S. VII–XVIII.
  • Gliński Antoni Józef. 1899. Bajarz polski. Baśnie, powieści i gawędy ludowe, t. I–II. Wilno: W. Makowiecki.
  • Козаровецкий Владимир. 2009. Сказка — ложь, да в ней намёк. W: Пушкин Александр. Конёк-Горбунок. Русская сказка. Москва: НПЦ Праксис.
  • Krzyżanowski Julian. 1977. „Bajarz polski” Glińskiego i jego źródła literackie. W: Krzyżanowski Julian. Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru. Warszawa: PWN. S. 760–772.
  • Niemczuk Jerzy. 1993. Bajki pana Bałagana. Pierścień pana Bałagana. Warszawa: Muza S.A.
  • Okopień-Sławińska Aleksandra. 1967), Rola konwencji w procesie historycznoliterackim, W: Janion Maria, Piorunowa Aniela. Proces historyczny w literaturze i sztuce, materiał konferencji naukowej, maj 1965, Warszawa: PIW, S. 63–79.
  • Пушкин Александр. 2009. Конёк-Горбунок. Русская сказка. Москва: НПЦ Праксис.
  • Waksmund Ryszard. 2000. Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy — gatunki —konteksty). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0079-4791
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-417f8541-b5ec-4223-a7e8-d0dfcdfc143d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.