PL EN


2011 | 2 | 1 | 61-66
Article title

Realizacja projektów koncepcyjnych w oparciu o model działalności technicznej człowieka, szansą na kształtowanie świadomości technicznej uczniów

Authors
Content
Title variants
EN
Implementation of projects based on a conceptual model of human technical activity, a chance to shap102 e the technical awareness of pupils
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono propozycje realizacji metody projektów na zaję-ciach technicznych. Realizację wybranych projektów koncepcyjnych oparto na schemacie działalności technicznej człowieka.
EN
The paper presents proposals for implementation of projects on technical subjects. Implementation of selected projects based on the conceptual scheme of the technical activities of man.61-66
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
61-66
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
 • Ciesielka M. (2005), Moje techniczne hobby: metoda projektów na lekcjach techniki i informatyki w gimnazjum [w:] Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji, red. R. Staśko, P. Kurtyka, K. Mroczka, Kraków.
 • Ciesielka M. (2007a), Project method in information and communication technology teaching in gymnasium – graphics [w:] INFOTECH 2007: moderní informacní a komunikacní technologie ve vzdelávání: mezinárodní vedecko-odborná conference, red. J. Dostál, Olomouc.
 • Ciesielka M. (2007b), Metoda projektów w nauczaniu informatyki – edytor tekstu [w:] 17. Ogól-nopolskie sympozjum naukowe „Komputer w edukacji”, red. J. Morbitzer, Kraków.
 • Ciesielka M. (2008), Metoda projektów w rozwoju kreatywności uczniów [w:] Technika – Informa-tyka – Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, t. 9, red. W. Furmanek, Rzeszów.
 • 66
 • Furmanek W. (1992), Nauczanie techniki w klasach początkowych, Rzeszów.
 • Furmanek W. (2003), Rozwój dydaktyki techniki [w:] Problemy współczesnej dydaktyki techniki, red. W. Furmanek, W. Walat, Rzeszów.
 • Furmanek W. (2010), W poszukiwaniu nowego modelu edukacji technicznej [w:] Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania, red. J. Pavlovkin, L. Žáčok, Banska Bystrica.
 • Piecuch A. (2008), Technologie informacyjno-komunikacyjne środkiem do rozwijania kompetencji technicznych [w:] Zborník z videokonferencie InEduTech 2008, red. J. Pavelka, F. Franko.
 • Polny R. (1997), Kształcenie politechniczne [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa.
 • Szymański M.S. (2010), O metodzie projektów, Warszawa.
 • Walat W. (2011), Realizacja zajęć technicznych metodą projektów, „Twoja Nowa Era”, Magazyn dla nauczycieli gimnazjum, nr 3.
 • Williams L. (1998), Stosowanie narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej w projektach międzyprzedmiotowych, „XIV Informatyka w Szkole, Lublin
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4182da20-d967-479c-a3ff-14d1fc704fe6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.