PL EN


2017 | 7 | 213-221
Article title

Kultura filmowa jako przestrzeń uczenia się

Authors
Content
Title variants
EN
The culture of cinema as a learning space
Languages of publication
Abstracts
EN
Thesis. The main assumption of the article is the fact, that flm culture as a part of popculture is a space of many educational and socjalization opportunities. Discussed concepts. In the article I distincted terms: „popculture” and „mass culture”, and characterized them as a space of learning and socializing. Also, I adduced the concept of a flm culture being one of the mass media and described consequences of this phenomenon. In the end, I analised how educational reception of a flm culture can look. Conclussions. Conceptions adduced by me in the article proves that treating both popculture and a Ţlm culture as a full-ßeged and incredibly attractive space of learning is well-founded
PL
Teza. W artykule dowodzę, że kultura filmowa jako część kultury popularnej jest przestrzenią edukacji i socjalizacji. Omówione koncepcje. W artykule dokonałam rozróżnienia terminów „kultura popularna” i „kultura masowa” oraz scharakteryzowałam je jako przestrzeń uczenia się i socjalizacji. Przywołałam koncepcje filmu jako jednego z mediów masowych a także przeanalizowałam w jaki sposób sztuka filmowa może wspomagać proces współczesnej edukacji. Wnioski. Przytaczane przeze mnie w artykule koncepcje dowodzą zasadności traktowania zarówno kultury popularnej, jak i kultury filmowej, jako pełnoprawnej i atrakcyjnej przestrzeni uczenia się.
Year
Issue
7
Pages
213-221
Physical description
Dates
published
2016
References
 • Anioł J., (2016). „Gorsza” i „lepsza” popkultura. O „kłopotliwych” obszarach kultury popularnej w perspektywie pedagogiki krytycznej W: W. Jakubowski (red.) Pedagogika kultury popularnej- teorie, metody i obszary badań, (ss. 99), Kraków: Impuls.
 • Bobiński, W. (2011). Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego. Kraków: Universitas.
 • Bordwell, D. (1993). Tworzenie znaczenia. W: W. Godzic (red.), Interpretacja dzieła filmowego. Antologia przekładów (ss. 13-14). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego.
 • Chmielarz, A. (2016). Kultura filmowa jako przestrzeń uczenia się. Uniwersytet Wrocławski: nieopublikowana praca licencjacka.
 • Depta, H. (1975). Film i wychowanie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Eco, U. (2010). Apokaliptycy i dostosowani . Warszawa: W.A.B.
 • Goban-Klas, T. (2006). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Godzic, W. (1996). Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej. Kraków: Universitas.
 • Gwóźdź, A. (2003). Obrazy i rzeczy, film między mediami. Kraków: Universitas.
 • Gwóźdź, A. (2010). Pogranicza audiowizualności. Kraków: Universitas.
 • Heartbreaker. Pobrane z: www.filmweb.pl/film/Absolwent19671042/discussion/O+czlowieku%2C+ktory+nie+wiedzial+czego+chce...,768519, (11.11.2015).
 • Jakubowski, W. (2006). Dzisiejsze czasy  edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej. Kraków: Impuls.
 • Jakubowski, W. (2005). Zamiast wstępu, W: W. Jakubowski (red.) Media. Kultura popularna. Edukacja (ss. 10-11). Kraków: Impuls.
 • Jakubowski, W. (2012). Sztuka filmowa jako miejsce uczenia się, W: W. Jakubowski (red.), Kultura jako przestrzeń edukacyjna. Współczesne obszary uczenia się dorosłych (ss. 117). Kraków: Impuls.
 • Jakubowski, W. (2011). Edukacja w świecie kultury popularnej. Kraków: Impuls.
 • Kaszkowiak, Ł. (2016). Popkultura jako forma interakcji na przykładzie Wrocławskiego Funklubu Gwiezdnych Wojen. Ogrody nauk i sztuk (6), 186-196. DOI: 10.15503/onis2016.186.196.
 • Gajda, J. (2010), Media w edukacji. Kraków: PWN.
 • Kiwior, W. (2014). Edukacyjne i socjalizacyjne aspekty kultury popularnej. Fascynacje literackie młodego pokolenia, „Ogrody nauk i sztuk” (4), 128-140.
 • Kluszczyński, R. W. (2001), Przestrzeń wirtualna i kino. W: Z. Rosińska (red.), Blaustein. Koncepcja odbioru mediów (ss. 127). Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Konieczna, E. (2016) Senior w kulturze filmowej. W: W. Jakubowski (red.), Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań, (ss. 211-212). Kraków: Impuls.
 • Kubicka, D., Kołodziejczyk, A. (2007). Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania (ss. 22). Kraków: Impuls.
 • McLuhan, M. (2004). Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 • McQuail D., (2008). Teoria komunikowania masowego. Warszawa: PWN.
 • Melosik, Z. (2008). Mass media i przemiany kultury współczesnej W: B. Siemieniecki (red.) Pedagogika medialna, (ss. 118-120). Warszawa: PWN.
 • Ostaszewski, J. (1999). Film i poznanie. Wprowadzenie do kognitywnej teorii filmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Pawlovsky. Pobrane z: www.filmweb.pl/film/Lokator19767194/discussion/Mam+pytanie,2641059, (11.11.2015).
 • revar1, http://www.filmweb.pl/film/Moon2009473111/discussion/O+co+chodzi,2703367, (11.11. 2015). [5] http://www.nhef.pl/ (01.04.2016).
 • Skowronek, B. (2007). Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno-kulturowe. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Spychalska-Kamińska, J. (2012). Znaczenie idoli w rozwoju tożsamość młodzieży w okresie wczesnej adolescencji, W: A. Gromkowska – Melosik (red.) Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop – kulturowe [re]interpretacje, (ss. 199-200). Kraków: Impuls.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4196696b-758a-431b-bc9b-d40a692001d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.