PL EN


2019 | XVI (2019) | 2: „Jedno nierozdzielne i nieróżne ciało”. Studia z dziejów polsko-litewskiej Rzeczypospolitej, pod red. Artura Goszczyńskiego | 279-299
Article title

Enterprise Content Management w Polsce

Content
Title variants
EN
Enterprise Content Management in Poland
RU
Управление корпоративным контентом (Enterprise Content Management) в Польше
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Systemy Enterprise Content Management stały się ważnym elementem zarządzania treścią w organizacjach o różnym profilu. Umożliwiają tworzenie, przechowywanie, archiwizację dokumentów a także wspomagają pracę grupową i procesy biznesowe. Celem niniejszego artykułu jest próba zdefiniowania zagadnienia Enterprise Content Management, które w ciągu 20 lat przeszło znaczącą ewolucję. W części pierwszej zostały przedstawione części składowe wchodzące w skład systemów zarządzania dokumentacją. Następnie artykuł prezentuje informacje dotyczące rynku światowego i rozeznanie sytuacji w Polsce wraz z przykładowym wdrożeniem systemu zarządzania obiegiem dokumentów w firmie Lakma. Na zakończenie omówione zostały zasady prawidłowego wdrożenia systemu zarządzania dokumentacją i wnioski końcowe.
EN
Enterprise Content Management systems have become an important element of content management in organizations with different profiles. They enable the creation, storage and archiving of documents and support group work and business processes. The aim of this article is to attempt to define the issue of Enterprise Content Management, which has undergone significant evolution over the past 20 years. In the first part of the article, the components of document management systems are presented. Next, the article presents information about the world market and the situation in Poland with an example of implementation of a document flow management system in the Lakma company. Finally, the principles of proper implementation of the documentation management system and final conclusions were discussed.
RU
Системы управления корпоративным контентом стали важным элементом управления контентом в организациях с различными профилями. Они позволяют создавать, хранить и архивировать документы, а также поддерживать совместную работу группы и бизнес-процессы. Цель этой статьи - попытаться определить проблему Enterprise Content Management, которое претерпело значительные изменения за последние 20 лет. В первой части представлены компоненты, включенные в системы управления документацией. Затем в статье представлена информация о мировом рынке и даны сведения о ситуации в Польше, а также приведен пример внедрения системы ECM в международной компании Лакма. Наконец, были обсуждены принципы правильного внедрения системы управления документацией.
Contributors
 • Instytut Pamięci Narodowej, Lublin
References
 • Alalwan J., H. R. Weistroffer, Enterprise content management research: A comprehensive review. Journal of Enterprise Information Management, “Journal of Enterprise Information Management”, September 2012.
 • Arshad N. I., R. Bosua, S. K. Milton, Understanding the use of enterprise content management systems (ECMS) in diversification type of organizations, “ Pacific Asia Conference on Information Systems”, 2012, Paper 35.
 • Brocke J., A. Cleven, A. Simons, Towards a Business Process-Oriented Approach to Enterprise Content Management (ECM): The ECM-Blueprinting Framework, “Information Systems and e-Business Management”, Berlin, 2011.
 • Escalona M. J., J. A. Garcia-Garcia, F. J. D. Mayo, N. Sanchez-Gómez, Evaluating Enterprise Content Management Tools in a Real Context, “Journal of Software Engineering and Applications”, University of Seville, January 2015.
 • Evelyn G., Zarządzanie i realizacja projektów system Microsoft SharePoint 2010, Warszawa 2011.
 • Goodyear S., SharePoint 2013 PL. Praktyczne zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, Gliwice 2015.
 • Herbst A., J. vom Brocke, A. Simons, O. Muller, Identifying and Characterizing Topics in Enterprise Content Management: A Latent Semantic Analysis of Vendor Case Studies, ECIS 2014 Proceedings - 22nd European Conference on Information Systems, Tel Aviv 2014.
 • Herbst A., J. vom Brocke, A. Simons, Critical Success Factors in Enterprise Content Management: Toward a Framework for Readiness Assessment, Berlin Heidelberg, 2014.
 • Katuu S., Assessing the functionality of the Enterprise Content Management Maturity Model, “Records Management Journal”, 2016, June 26.
 • Maican C., L. Radu, Open-Source Enterprise Content Management using Workflows: An Implementation Case-Study for Higher Education Institutions, “Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series V : Economic Sciences” 2014, Nr 7.
 • Penc-Pietrzak I., „Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki”, Warszawa 2010.
 • Seymour L. F., Enterprise Content Management Implementation Challenges in the Southern African Development Community, University of Cape Town, January 2017.
 • Svard P., Enterprise Content Management and the Records Continuum Model as strategies for long-term preservation of digital information, “Records Management Journal”. 2013, Vol. 23.
 • Trąbka J., The Proposal for Modeling Methodology for Enterprise Content Management (ECM) Systems: Modeling Tools Selection, https://www.intechopen.com/books/ simulation-modelling-practice-and-theory/the-proposal-for-modeling-methodology-for-enterprise-content-management-ecm-systems-modeling-tools-s/.
 • Tyagi S., A Critical Analysis Study into the Use of Enterprise Content Management System, International Conference and Workshop on Emerging Trends in Technology, Mumbai 2012.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41acfbb0-0a1a-465b-bd17-ab7f1a68e62c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.