PL EN


2018 | 3(1) | 359-374
Article title

REPORTS FROM THE WAR - GAZETA WARSZAWSKA ON ARMED OPERATIONS DURING THE WAR OF THE THE FRENCH EMPIRE WITH THE FOURTH COALITION 1806 - 1807

Authors
Content
Title variants
PL
DONIESIENIA Z WOJNY - GAZETA WARSZAWSKA O DZIAŁANIACH ZBROJNYCH W CZASIE WOJNY CESARSTWA FRANCJI Z CZWARTĄ KOALICJĄ 1806 – 1807
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przestawia działania zbrojne toczone w czasie wojny Cesarstwa Francji z czwartą koalicją widziane oczami polskiej opinii publicznej. Gazeta Warszawska w oparciu w dużej mierze o francuski Monitor zapoznała swoich czytelników z wydarzeniami, jakie miały miejsce na terenie Królestwa Prus. Duże znaczenie dla redakcji miały walki toczone na ziemiach polskich. Osobnym, ale także niezmiernie ważnym zagadnieniem, było tworzenie i działanie polskich wojsk. Zbadanie doniesień prasowych pod kątem treści, dokładności i przede wszystkim wierności przekazywanych informacji , stały się podstawowym założeniem postawionym sobie przez autora.
EN
The article presents the armed actions taken during the war of the French Empire with the fourth coalition seen through the eyes of Polish public opinion. The Gazeta Warszawska based largely on the French Monitor familiarized its readers with the events that took place in the Kingdom of Prussia. The battles fought in the Polish lands were of great importance to the editorial staff. A separate but also extremely important issue was the creation and operation of Polish troops. Examination of press reports in terms of content, accuracy and, above all, fidelity to the information provided, became the basic assumption put forward by the author.
Year
Issue
Pages
359-374
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
 • Polskie Towarzystwo Historii Techniki
References
 • 1. BERGEL R., (1922), Oblężenie twierdzy Grudziądz, Warszawa.
 • 2. BIELECKI R., (2002), Encyklopedia Wojen Napoleońskich, Warszawa.
 • 3. GAZETA WARSZAWSKA, rocznik 1807, styczeń – lipiec.
 • 4. GRZESZCZUK S., (1995), Gazeta Warszawska 1786 – 1792, Kraków.
 • 5. KROCZYŃSKI H., (1990), Wojsko polskie na Pomorzu Zachodnim i Krajnie w 1807, Warszawa.
 • 6. KUKIEL M., (1912), Dzieje oręża polskiego, Poznań.
 • 7. ŁOJEK J., (1959), Gazeta Warszawska księdza Łuskiny, Warszawa.
 • 8. M. MIELNIK, (2009), Walka z „nierodakami” w czasach Komisji Rządzącej 14.I – 5.X.1807 [w] Między I a IV Rzeczpospolitą. Lustracja w dziejach Polski i Polaków, pod red. Marii Korybut – Marciniak, Piotra Majera, Olsztyn.
 • 9. OSSOWSKI K., (2004), Prasa Księstwa Warszawskiego, Warszawa.
 • 10. STASZEWSKI J., (1958), Wojsko Polskie na Pomorzu w roku 1807, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
EISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41bc89d8-6f6e-4dcb-b95c-0882ee86ed14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.