PL EN


2016 | 2 | 67-77
Article title

Emocje i edutainment, czyli więcej pytań niż odpowiedzi

Authors
Content
Title variants
EN
Emotions and edutainment, more questions than answers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Edutainment, czyli uczenie się poprzez rozrywkę, jest paradygmatem edukacyjnym wykorzystywanym już od kilkudziesięciu lat. Systematyczna praca badawcza prowadzona nad skutecznością edurozrywki i perswazyjnym charakterem narracji realizowana jest jednakże od niedawna. W pracach poświęconych edutainmentowi i uczeniu się z mediów masowych dominują badania ilościowe. W artykule dokonano zestawienia teorii edutainmentu i socjologii emocji, wskazując na istniejące „niewiadome” w obszarze badań nad edutainmentem. Zasygnalizowano również ograniczenia dotychczasowych analiz wynikające z przyjętej metodologii badań.
Year
Issue
2
Pages
67-77
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Barbalet J.M. (2004). Emotion, Social Theory and Social Structure. A Macrosociological Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Czerner A., Nieroba E. (2011). Wybrane nurty teoretyczne w socjologii emocji. W: A. Czerner, E. Nieroba (red.), Studia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.
 • Falkowski A., Maruszewski T., Nęcka E. (2008). Procesy poznawcze. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. I. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Fleming E. (1974). Unowocześnienie systemu dydaktycznego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Harris R.J. (2004). A Cognitive Psychology of Mass Communication. New Jersey-London-Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Klebaniuk J. (2002). Efekt kultywacji u polskich telewidzów. W: W. Jakubowski, E. Zierkiewicz (red.), Edukacyjne konteksty kultury popularnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Kołodziejczyk A. (2007). Teoria kultywacji w badaniu skutków oglądania telewizji. W: D. Kubicka, A. Kołodziejczyk, Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania. Kraków: Wyd. „Impuls”.
 • Konecki K.T. (2014). Socjologia emocji według Thomasa Scheffa. W: K.T. Konecki, B. Pawłowska (red.), Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kozłowski T. (2006). Ułuda racjonalności? O emocjonalnych podstawach społecznego funkcjonowania człowieka. Kultura i Społeczeństwo, 1-2.
 • Lutz A.C. (2012). Emocje, rozum i wyobcowanie. Emocje jako kategoria kulturowa. W: M. Rajtar, J. Straczuk (red. nauk.), Emocje w kulturze. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowe Centrum Kultury.
 • Maruszewski T., Doliński D., Łukaszewski W., Marszał-Wiśniewska M. (2008). Emocje i motywacja. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. I. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Moyer-Gusé E. (2008). Toward a Theory of Entertainment Persuasion: Explaining the Persuasive Effects of Entertainment – Education Messages. Communication Theory, 18.
 • Moyer-Gusé E., Nabi L.R. (2010). Explaining the Effects of Narrative in an Entertainment Television Program: Overcoming Resistance to Persuasion. Human Communication Research, 36.
 • Murphy S.T., Frank L.B., Moran M.B., Patnoe-Woodley P. (2011). Involved, Transported, or Emotional? Exploring the Determinants of Change in Knowledge, Attitudes, and Behavior in Entertainment-Education. Journal of Communication, 61.
 • Okoń W. (1998). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.
 • Papa M.J., Singhal A., Law S., Pant S., Sood S., Rogers E.M., Shefner-Rogers C.L. (2000). Entertainment-Education and Social Change: An Analysis of Parasocial Interaction, Social Learning, Collective Efficacy, and Paradoxal Communication. Journal of Communication, Autumn.
 • Pawlik W. (2011). O emocjach związanych z łamaniem norm moralnych i religijnych. W: A. Czerner, E. Nieroba (red.), Studia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.
 • Pawłowska B. (2014). Emocje społeczne w teorii Theodore’a Kempera. W: K.T. Konecki, B. Pawłowska (red.), Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Scherke K., Sociology of emotions. Zaczerpnięte 22 czerwca 2015. Strona internetowa http://www.eolss.net/sample-chapters/c04/e6-99a-11.pdf
 • Simlat-Żuk B. (2012). Emocje jako przedmiot badań socjologicznych. W: A. Figiel, Ł. Rogowski (red.), W tym szaleństwie jest metoda. Jak można badać społeczeństwo? Poznań: Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Slater M., Rouner D. (2002). Entertainment-Education and Elaboration Likelihood: Understanding the Processing of Narrative Persuasion. Communication Theory, 22.
 • Szczepański M.S. (2011). Zainteresowanie emocjami w myśli społecznej. W: A. Czerner, E. Nieroba (red.), Studia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.
 • Turner J.H., Stets J.E. (2009). Socjologia emocji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Zalewski A. (2003). Film i nie tylko: kognitywizm, emocje, reality show. Kraków: Universitas.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41bcd7bf-f77e-4505-86fb-5b25d572674c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.