PL EN


2013 | 4/II | 7-23
Article title

KULTURA. KORZENIE KULTURY EUROPEJSKIEJ

Content
Title variants
EN
CULTURE. THE ROOTS OF EUROPEAN CULTURE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nie ma bezkarnych aktów twórczych. Kultura tworzona przez człowieka (cultura culturata) alienuje się i staje się kulturą tworzącą (cultura culturans), determinującą ludzkie życie. Świat jest kulturowo podzielony. Kultura europejska (zachodnia) jest jednym z kilku wielkich kręgów kulturowych, zakorzenionych w tradycji greckiej (Akropol), rzymskiej (Kapitol) i judeochrześcijańskiej (Golgota).
EN
The are no unpunished creative acts. The culture created by a man (cultura culturata) alienates and becomes a creating culture (cultura culturans), determining human life. The world is divided by culture. The European (Western) culture is one of the biggest cultural circles, rooted in the Greek tradition (Acropolis), Roman (Capitol) and Judaic-Christian (Golgotha).
Year
Issue
Pages
7-23
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Sopocka Szkoła Wyższa
References
 • Bourdieu P., Dystynkcja. Wstęp, „Kultura Popularna” 2006, Nr 2.
 • Braun K., Kultura i cywilizacja wobec wyzwań XXI wieku, „Odra” 2002, Nr 6.
 • Bucholc M., Imperium łacińskie, „Przegląd Polityczny” 2013, nr 121/122.
 • Fromm E., Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów, Warszawa 1972.
 • Ingarden R., Człowiek i jego rzeczywistość [w:] tegoż, Książeczka o człowieku, Kraków 1987.
 • Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio.
 • Johnson P., Upadek rodzaju ludzkiego, „Europa”, dodatek do „Dziennika”, 2006, Nr 45.
 • Kluckhohn C., Badanie kultury [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975.
 • Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003.
 • Kołakowski L., Czy może Europa zaistnieć? [w:] tegoż, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009.
 • Kołakowski L., Obecność mitu, Paryż 1970.
 • Kőnig F.,Duchowe podstawy Europy [w:] K. Michalski (red.), Europa i co z tego wynika, Warszawa 1990.
 • Kubiak Z., Obecność tradycji antycznej, „Znak” 1992, Nr 1.
 • Kutz K., Jak nie dasz rady, czeka cię kopalnia, „Gazeta Wyborcza”, 14-15. 02. 2004 r.
 • Mencwel A., Wielka sztuka jest tajemnicą (głos w dyskusji), „Więź” 2013, Nr 4 (zima).
 • Neher A., Wizja czasu i historii w kulturze żydowskiej [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, Warszawa 1988.
 • Nietzsche F., Z genealogii moralności, Kraków 2011.
 • Niżnik J., Symbole a adaptacja kulturowa, Warszawa 1985.
 • Otto R., Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, Warszawa 1968.
 • Panofsky E., Ikonografia i ikonologia [w:] tegoż, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971.
 • Pomian K., Europa i jej narody, Warszawa 1992.
 • Popper K.R., W poszukiwaniu lepszego świata, Warszawa 1997.
 • Sen A., Żyjemy w czasach tyranii wspólnot, „Europa”, dodatek do „Dziennika”, 30-31 sierpnia 2006 r.
 • Sieńko M., Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego, Zielona Góra 2004.
 • Srebrny S., Teatr grecki i polski, Warszawa 1984.
 • Steiner G., Gramatyki tworzenia, „Konteksty” 2003, Nr 1-2.
 • Stempowski J., Listy do różnych adresatów, Warszawa 2000.
 • Stomma L., W pogoni za realnością, „Polityka” 2003, Nr 20.
 • Taranczewski P., O pierwszeństwie sztuki przed etyką, „Dekada Literacka” 2002, Nr 3-4.
 • Tarasewicz L., Sztuka – okno na transcendencję?, „Przegląd Powszechny” 2011, Nr 7-8.
 • Tatarkiewicz W., Cywilizacja i kultura [w:] tegoż, Parerga, Warszawa 1978.
 • Weizsäcker C.F., Ramy i obraz. Europa wśród kultur świata; między mocarstwami światowymi; na rynku światowym [w:] K. Michalski (red.), Europa…, dz. cyt.
 • Winkler H.A., Władza, moralność i prawa człowieka, „Przegląd Polityczny” 2013, Nr 121/122.
 • Wittbrot M., O mężczyźnie, kobiecie i wolności, „Tygiel Kultury” 2002, Nr 7-9.
 • Żylińska J., Trzeci Świat, „Znak” 1996, Nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41cd4e11-cc73-4942-aeeb-0c366603be52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.