PL EN


2014 | 3 | 191-202
Article title

Legendary literature w League of the Iroquois Lewisa H. Morgana. Przyczynek do problemu

Content
Title variants
EN
Legendary literature in League of the Iroquoisby Lewis H. Morgan. A cause for discourse
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą analizy terminu legendary literature pojawiającego się w League of the Ho-de’-no-sau-nee or Iroquois Lewisa Henry’ego Morgana. Autorka rozważa poszczególne elementy tworzące legendarną literaturę: bajki (fables), legendy (legends) i przekazy historyczne (historical traditions) oraz ich znaczenie dla funkcjonowania kultury irokeskiej według Morgana. Otrzymany w wyniku analizy schemat obrazuje wzajemne położenie wobec siebie tych elementów oraz ich funkcję w wyobrażeniach Irokezów.
EN
This article attempts to analyse the therm legendary literature which appears in Lewis Henry Morgan’s League of the Ho-de’-no-sau-nee or Iroquois. Author considers individual elements forming the legendary literature: fables, legends and historical traditions and their meaning for operation of the Iroquois culture according to Morgan. The scheme obtained as result of the analysis illustrates the mutual position of those elements towards each other and their function in the Iroquois imagery.
Year
Volume
3
Pages
191-202
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Zakład Teorii i Historii Kultury
References
 • Baśń i dziecko, red. J. Krzyżanowski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1978.
 • Frazer J.G., Introduction, w: Apollodorus, The Library, przeł. J.G. Frazer, William Heinemman, London 1921.
 • Gehlen A., W kręgu antropologii i psychologii społecznej, Czytelnik, Warszawa 2001.
 • Kosowska E., Legenda. Kanon i transformacje. Św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej, Ossolineum, Wrocław 1985.
 • Lévy-Bruhl L., Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, przeł. B. Szwarcman-Czarnota, PWN, Warszawa 1992.
 • Morgan L.H., League of the Ho-de'-no-sau-nee or Iroquois, Sage and Brothers, Rochester 1851.
 • Morgan L.H., Liga Ho-de'-no-sau-nee, czyli Irokezów, przeł. B. Hlebowicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011.
 • Morgan L.H., Społeczeństwo pierwotne, czyli badanie kolei ludzkiego postępu od dzikości przez barbarzyństwo do cywilizacyi, przeł. A. B[ąkowska], nakładem redakcyi „Prawdy”, Warszawa 1887.
 • Morgan L.H., Ancient Society Or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization, Henry Holt and Company, New York 1907.
 • Pike K.L., Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior, The Hague, Mouton 1967.
 • Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965.
 • Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Universitas, Kraków 2006.
 • Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Ossolineum, Wrocław 2008.
 • The Random House Dictionary of the English Language, red. S.B. Flexner, Random House, New York 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41dacf23-4043-4fc8-9b4b-3c217071f94f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.