PL EN


2018 | 504 | 91-99
Article title

Wewnątrzregionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego na przykładzie powiatów województwa świętokrzyskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu było zaprezentowanie poziomu rozwoju gospodarczego w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego. Poziom rozwoju gospodarczego poszczególnych powiatów wyznaczono za pomocą syntetycznego wskaźnika, który stanowił średnią arytmetyczną znormalizowanych zmiennych odzwierciedlających poszczególne czynniki rozwoju. Ze względu na zakres dostępnych danych zgromadzonych w GUS badaniem objęto lata 2008-2014. Uzyskane wyniki analizy posłużyły do interpretacji przyczyn występowania wewnątrzregionalnych zróżnicowań i ich potencjalnych skutków dla dalszego rozwoju regionu świętokrzyskiego. Identyfikacja powiatów o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego ma fundamentalne znaczenie dla odpowiedniego programowania polityki regionalnej, której podstawowym zadaniem jest zmniejszanie nierówności społeczno-gospodarczych pomiędzy poszczególnymi obszarami.
Keywords
Contributors
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41e7e0e4-1dd0-4dd2-9f1c-fb257ad550a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.