PL EN


2018 | 25/3 | 1-15
Article title

Pola tematyczne współczesnego specjalistycznego słownictwa morskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Thematic fields of the contemporary Polish specialized maritime vocabulary
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The objective of the following paper is to present and analyze the thematic fields of specialized nautical vocabulary that constitute the macrostructure of the monolingual maritime Polish dictionary of which I am the author. The thematic fields comprise the specialized maritime lexis which depicts the most important fragments of the contemporary reality of seafarers. The research material has been excerpted from the sources published after 1989.
Year
Issue
Pages
1-15
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Morska w Szczecinie
References
 • Babicz, J. (2004), Słownik okrętowy angielsko-polski, polsko-angielski. Shipbuilding dictionary. English-Polish, Polish-English. Gdańsk.
 • „Bandera” (2011), 1–12.
 • Buttler, D. (1967), Koncepcje pola znaczeniowego, (w:) „Przegląd Humanistyczny” 2, 41–59.
 • Cygal-Krupa, Z. (1990), Podstawowe słownictwo tematyczne języka polskiego (na wybranych przykładach). Kraków.
 • Cygal-Krupa, Z. (2017), Słownictwo tematyczne w teorii i praktyce językoznawstwa polskiego, (w:) R. Przybylska/ W. Śliwiński (red.), Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich. Kraków, 97–118.
 • Dubisz, S. (red.) (2003), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–5. Warszawa.
 • Doroszewski, W. (red.) (1958–1969), Słownik języka polskiego. Warszawa.
 • Furmaga, L./ J. Wójcicki (1993), Mały słownik morski. Gdynia.
 • Gajda, S. (1990), Wprowadzenie do teorii terminu. Opole.
 • Grabias, S. (1997), Język w zachowaniach społecznych. Lublin.
 • Grucza, F. (1991), Terminologia – jej przedmiot, status i znaczenie, (w:) F. Grucza (red.), Teoretyczne podstawy terminologii. Wrocław, 11–44.
 • Grucza, S. (2013), Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa.
 • Haber, F. (2009), Podręcznik żeglarza i sternika jachtowego.
 • Jagniszczak, I/ E. Łusznikow (2010), Bezpieczeństwo Nawigacji. Gdańsk.
 • Klawe, M. (2014), Analiza terminograficzna angielsko-polskich i polsko-angielskich słowników medycznych wydanych w Polsce w latach 1990-2012, (w:) M. Łukasik/B. Mikołajewska (red.), Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro. Warszawa, 115–126.
 • Ligara, B. (2017), Terminologia specjalistyczna i kultura: dychotomia czy punkty wspólne?, (w:) R. Przybylska/ W. Śliwiński (red.), Terminologia specjalistyczna teorii i praktyce językoznawców słowiańskich. Kraków, 29–52.
 • Lukszyn, J. (2005) (red.), Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej. Warszawa.
 • Lukszyn, J./ W. Zmarzer (2006), Teoretyczne podstawy terminologii. Warszawa.
 • Łączyński, B./ A. Starosta (2006), Plan ładunkowy statku handlowego. Gdynia.
 • Łączyński, B. (2007), Przewozy Morskie. Część pierwsza. Gdynia.
 • Łukasik, M. (2007), Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki terminologiczne (1990-2005). Analiza kwantytatywna, (w:) M. Kornacka (red.), Języki specjalistyczne 7. Teksty specjalistyczne jako nośniki wiedzy fachowej. Warszawa, 163–176.
 • Markowski, A. (1992), Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. I-II. Wrocław.
 • Markowski, A. (2012), Wykłady z leksykologii. Warszawa.
 • Miodunka, W. (1980), Teoria pól językowych, społeczne i indywidualne ich uwarunkowania. Warszawa/ Kraków.
 • „Namiary na morze i handel” (2008), 1–24.
 • „Nasze Morze” (2008), 1–12.
 • Nowicki, A./ Kabaciński J. (2008), Podstawy manewrowania statkiem morskim. Kurs manewrowania na symulatorze. Szczecin.
 • Plucińska, E./ J. Kłosiński (2011), Standardowe zwroty porozumiewania się na morzu. Szczecin.
 • Puchalski, J. (2007) Ilustrowany angielsko-polski słownik marynarza. Gdynia.
 • Pytel, W.A. (2003), Identyfikatory semantyczne tekstów specjalistycznych, (w:) J. Lukszyn (red.), Języki Specjalistyczne 3. Warszawa, 59–73.
 • Rymarz, W. (1998), Podręcznik Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej. Gdynia.
 • Tokarski, R. (1984a), Granice pola znaczeniowego, (w:) K. Polański (red.), Słownictwo w opisie języka. Katowice.
 • Tokarski, R. (1984b), Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze). Warszawa.
 • Wierzchowski, J. (1980), Semantyka językoznawcza. Warszawa.
 • Wróbel, F. (2009), Vademecum Nawigatora. Gdynia.
 • „Żagle” (2008), 1–12.
 • Gospodarka Morska. (URL http://www.gospodarkamorska.pl/). [Pobrano 5.04.2018].
 • Nasz Bałtyk. (URL http://www.naszbaltyk.com/). [Pobrano 5.04.2018].
 • Polski Rejestr Statków. (URL https://www.prs.pl/). [Pobrano 5.04.2018].
 • Portal Morski. (URL www.portalmorski.pl/). [Pobrano 5.04.2018].
 • The Free Dictionary by Farlex. (URL https://idioms.thefreedictionary.com/scamper+away). [Pobrano 4.02.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2544-9354
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41e9747f-8491-47a8-9144-32604e8f10d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.