PL EN


2017 | 24 | 399-414
Article title

JEDENASTOJĘZYCZNY SŁOWNIK CALEPINUSA Z ROKU 1598 PRZECHOWY-WANY W BIBLIOTECE INSTYTUTU TEOLOGICZNO-PASTORALNEGO I WYŻ-SZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W RZESZOWIE

Content
Title variants
EN
ELEVEN LANGUAGES CALEPINUS’ DICTIONARY FROM 1598 STORED IN THE LIBRARY OF THE THEOLOGICAL AND PASTORAL INSTITUTE AND SEMI-NARY OF RZESZÓW
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The history of dictionaries and lingual lexicons goes far into the past. One of the most famous dictionaries is Ambrosius Calepinus’ dictionary written in 16th century. The Library of the Theological and Pastoral Institute and Seminary of Rzeszow among its collection has two specimens of this dictionary, of which one of them contains very inter-esting inscriptions, marginal notes and ownership marks. Thanks to research devoted to this kind of traces it is possible to investigate the past of the certain volumes and to see how the thoughts and ideas of individual owners and readers were formed.
Contributors
 • Instytut Telogiczno-Pastoralny im. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie
References
 • Elbanowski A., Obraz Nowego Świata w staropolskiej literaturze botanicznej i przyrodniczo-lekarskiej, „Acta Botanica Silesiaca” 2014, nr 10, s. 221−222.
 • „Gwiazdka Cieszyńska: pismo dla nauki, przemysłu, zabawy i wiadomości politycznych” 1872, rok 25, nr 1, s. 3−4.
 • Harklowa, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III, red. F. Sulimierski [i in.], Warszawa 1882, s. 35.
 • Kronika miejscowa i zagraniczna, „Czas” 1878, nr 178, s. 2.
 • Krzywda P., Dzieje wielkiej własności w Beskidzie Żywieckim, [w:] Beskid Żywiecki: prze-wodnik, Pruszków 2006, s. 55−62.
 • Leszczyc Z., Herby szlachty polskiej: faksymile pierwodruku, Wrocław [i in.] 1995.
 • Ludzie i herby w dawnej Polsce, red. Piotr Dymmel, Lublin 1995.
 • Mazzi A., Ambrogio Calepino: Acluni appunti biobibliografici:il contratto per la prima edizione del Dictionarium, „Bollettiono della Civica Biblioteca di Bergamo” 1907, anno I, no 1, s. 3−14.
 • Niesiecki K., Herbarz polski, t. VIII, Lipsk 1841, s. 10−11.
 • Oesterreicher H., Nieco o dziale polskim w jedenastojęzycznym słowniku Kalepina z r. 1590 [w:] Prace polonistyczne ofiarowane Janowi Łosiowi: dla uczczenia dwudziestopięciolecia Jego działalności naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 1902−1927, Warszawa 1927, s. 465−473.
 • Pelczar J. S., Pius IX i jego pontyfikat na tle dziejów Kościoła w XIX wieku, t. 2, wyd. 2 po-mnoż., Przemyśl 1908.
 • Pliniusz Starszy, Historia naturalna, XXXV 10, 36.
 • Przywara A., Starodruki w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Rze-szowie: zarys problematyki, Rzeszów 2012.
 • Rostański K., Szymon Syreniusz i jego dzieło, „Wiadomości Botaniczne” 1997, 41 (2), s. 7-12.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IX, red. B. Chlebowski [i in.], Warszawa 1888, s. 340.
 • Sosnowski R., Tylus P., Co mówią stare rękopisy, Kraków 2010.
 • Urbańczyk S., Słowniki i encyklopedie: ich rodzaje i użyteczność, wyd. 3. poszerz., Kraków; Katowice 1991.
 • Żwak I., Słowotwórstwo przymiotników polskich w jedenastojęzycznym słowniku A. Kalepina z 1590 r., Wrocław [i in.] 1984.
 • Żwak I., Ze studiów nad Kalepinem, „Język Polski” 1977, R. 57, z. 1, s. 31−36.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4200fbeb-255b-421a-a80e-751c10d31946
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.