PL EN


2017 | 47 | 249-262
Article title

Mongolskie oblicza postpamięci

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Faces of Mongolian Postmemory
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article applies the concept of postmemory to demonstrate the relation of modern Mongolia to its own past and history. The authors illustrate how the experience of trauma has influenced formation of Mongolian identity. The concept presented here emerged during the anthropological field research in Mongolia 2012. The article discusses dimensions of collective memory such as identity, trauma, and traditions. These elements create spiral concept of time. The postmemory of traumatic historical collective experience of Mongolia is possible because of nonlinear temporality. Time loop allows continues reference to the power of Genghis Khan and the Mongol Empire.
Keywords
Contributors
References
 • Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, przeł. M. Brzozowska‑Brywczyńska, Warszawa 2010, Niezbędnik Badacza. Metodologia – Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Baabar, Dzieje Mongolii, przeł. S. Godziński, Warszawa 2005, Dzieje Orientu.
 • Bazylow L., Historia Mongolii, Wrocław 1981.
 • Berg P., Co z tym czasem? Czym jest czas i jak się zmieniały jego koncepcje na przestrzeni lat, „Polityka” 2015, 8 IX, [online] http://www.polityka.pl/niezbednikinteligenta/1631675,1,czym‑jest‑czas‑i‑jak‑sie‑zmienialy‑jego‑koncepcje‑na‑przestrzeni‑lat.read.
 • Borkowski R., Sens historii (modele czasu historycznego), [w:] Konflikty współczesnego świata, red. R. Borkowski, Kraków 2001.
 • Bruun O., Time and Tradition on the Stepp, [w:] O. Bruun, Precious Steppe. Mongolian Nomadic Pastoralists in Pursuit of the Market, Lanham 2008, AsiaWorld.
 • Connerton P., Jak społeczeństwa pamiętają, przeł. M. Napiórkowski, Warszawa 2012, Communicare.
 • Eliade M., Sacrum, mit, historia, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1974, Biblioteka Myśli Współczesnej. Plus Minus Nieskończoność.
 • Gadamer H.‑G., L’experience intérieure du temps et l’échec de la réflexion dans la pensée occidentale, [w:] Le temps et les philosophies, Paris 1978, Bibliotheque scientifique.
 • Geertz C., Opis gęsty. W stronę interpretatywnej teorii kultury, [w:] C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków 2005, Cultura – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Guriewicz A., Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1976.
 • Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, Warszawa 1968, Biblioteka Socjologiczna.
 • Hall E., Taniec życia. Inny wymiar czasu, przeł. R. Nowakowski, Warszawa 1999, Spectrum.
 • Hirsch M., The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture After the Holocaust, Nowy Jork 2012, Gender and Culture.
 • Jackson P., Mongołowie i Zachód, przeł. A. Kozanecka, Warszawa 2007.
 • Janowska K., Rozmowa z prof. Barbarą Skargą. Zegary życia. O czasie i przemijaniu, „Polityka” 2009, 19 IX, [online] http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/302303,1,rozmowa‑z‑prof‑barbara‑skarga.read.
 • Jaskólski M., Czas – doktryny – zmiana, [w:] Czas a trwanie idei politycznych i prawnych, red. K. Chojnicka, A. Citkowska‑Kimla, W. Kozub‑Ciembroniewicz, Warszawa 2008.
 • Kabzińska‑Stawarz I., Noworoczne gry mongolskie, „Etnografia Polska” 1983, Vol. 27, nr 1.
 • Kabzińska I., Pamięć, nostalgia i zazdrość o „dawne, dobre czasy”, „Etnografia Polska” 2006, Vol. 50, nr 1‑2.
 • Kaniowska K., „Memoria” i „postpamięć” a antropologiczne badanie wspólnoty, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2004, Vol. 43.
 • Kałużyński S., Religie Azji Środkowej i Syberii, Warszawa 1988.
 • Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000, Przedsiębiorczość – Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kopka J., Czas a moralność. Od filozoficznych do socjologicznych koncepcji czasu, „Acta Universisatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2012, Vol. 40.
 • Latour B., Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, przeł. M. Gdula, Warszawa 2011, Biblioteka Myśli Socjologicznej, 9.
 • Niedźwieńska A., Czas we wspomnieniach autobiograficznych, [w:] Doświadczenie indywidualne. Szczególny rodzaj poznania i wyróżniona postać pamięci, red. K. Krzyżewski, Kraków 2003, Psychologia Osobowości, t. 5.
 • Modern Mongolia. From Khans to Commissars to Capitalists, red. Rossabi, Berkeley 2005.
 • Św. Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Kraków 2009.
 • Tangad O., Tory kolejowe a sprawa suwerenności państwowej w Mongolii, Centrum Badań Środkowoazjatyckich, [online] http://centraz.amu.edu.pl/mongolia.html#edn1.
 • Tajna historia Mongołów. Anonimowa kronika mongolska z XIII w., przeł. S. Kałużyński, Warszawa 1970.
 • Tarkowska E., Czas w społeczeństwie, Wrocław 1987, Prace Habilitacyjne – Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
 • The Invention of Tradition, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, Cambridge 1983.
 • Uryn B.A., Mongolia. Wyprawy w tajgę i step, Pelplin 2005, Biblioteka „Poznaj Świat”.
 • Von Foerster H., Time and Memory, „Annals of the New York Academy of Sciences” 1967, Vol. 138, nr 2.
 • Wasilewski J.S., Ludzie tajgi, ludzie rena, ludzie…, „Konteksty” 2002, Vol. 56, nr 3‑4.
 • Wasilewski J.S., Symboliczne uniwersum jurty mongolskiej, „Etnografia Polska” 1977, Vol. 21, nr 1.
 • Wilson T., The Swastica, Washington 1894.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-420297b9-b956-4a97-a061-df51521fd78e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.