PL EN


2012 | 13 | 3 | 191-201
Article title

Konwergencja technologiczna a potencjał społeczno-technologiczny krajów Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Technological convergence and socio - technological capabilities in the European Union countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawione są rezultaty estymacji szeregu modeli luki technologicznej dla weryfikacji następujących hipotez w UE27 w latach 1995-2009. Po pierwsze, wzrost TFP jest określany przez siłę procesu krajowych innowacji oraz szybkość imitacji. Po drugie, społecznotechnologiczny potencjał gospodarki określa rozmiary jej innowacji oraz możliwości eksploatacji imitacji. Po trzecie, trzy potencjalne determinanty wzrostu TFP, a mianowicie ICT, pracownicy z przygotowaniem uniwersyteckim oraz bariery regulacyjne mogą stanowić ważne stymulatory bądź bariery wzrostu produktywności.
EN
There are presented results of several macro technology-gap models estimation to capture following ideas in the EU27 countries in years 1995-2009. First, TFP growth is determined by the strength of the domestic innovation process and the speed of imitation. Second, the sociotechnological capabilities of an economy determine to what extent it innovates and exploits imitation opportunities. Third, the three possible determinants of TFP growth, namely ICT, university educated-workers and regulatory barriers have been analyses as important drivers of productivity growth.
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
191-201
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
References
  • Aghion P., Howitt P. (2006) Joseph Schumpeter Lecture. Appropriate Growth Policy: A Unifying Framework, Journal of the European Economic Association, 4(2/3), pp.269- 314.
  • Gerschenkron A. (1962) Economic Backwardness in Historical Perspective, Harvard University Press, Cambridge M. A.
  • Greenhalgh Ch., Rogers M. (2010) Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth, Princeton University Press, New Jersey.
  • Kubielas S. (2009) Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  • Schumpeter J. (1934) The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge Mass.
  • Soszyńska E. (2012) Modernizacja technologiczna, potencjał społeczny a wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski, [w:] Woźniak M. G. (red.) Gospodarka Polski 1990- 2011. Modernizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Tom 2, str. 13-47.
  • Timmer M. P., Inklaar R., O’Mahony M., Van Ark B. (2010) Economic Growth in Europe, Cambridge University Press, New York.
  • Vandenbussche J., Aghion P., Meghir C. (2006) Growth, Distance to the Frontier and Composition of Human Capital, Journal of Economic Growth, 11(2), pp. 97-127.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4207a118-79b1-40d8-8365-3549d80e508c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.