PL EN


2009 | 3 | 15-27
Article title

Wykorzystanie i interpretacja danych ekonomicznych w planowaniu strategicznym regionu

Content
Title variants
EN
Utilization and interpretation of economic data in strategic regional planning
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule analizowane są główne zmienne makroekonomiczne, które powinny być brane pod uwagę przez władze lokalne przy planowaniu strategicznym. Analizowane są czynniki ekonomiczne istotne z punktu widzenia polityki krajowej w zakresie ich znaczenia dla rozwoju regionalnego oraz analizowane są powiązania między czynnikami istotnymi dla kraju i regionów. Dzięki temu możliwe jest określenie danych makroekonomicznych, na które powinny zwrócić uwagę władze lokalne chcące rozwijać swoje regiony, a także źródła informacji charakteryzujących wskazane zjawiska. Z powodu dynamicznie zmieniającej się obecnej sytuacji gospodarczej, skutkującej dużą zmiennością prezentowanych prognoz podstawowych danych makroekonomicznych, w artykule wskazane są tylko czynniki ekonomiczne, na które powinna zostać zwrócona uwaga przy strategicznym planowaniu rozwoju regionu, a także ich potencjalny wpływ na rozwój regionu. W artykule ukazano różnorodne mechanizmy, wpływające na rozwój gospodarczy kraju lub regionu. Szczególną uwagę zwrócono na fakt, iż miary (zmienne) ekonomiczne muszą być rozpatrywane łącznie, tzn. w ujęciu strukturalnym, a nie analizowane pojedynczo.
EN
The article presents the analysis of main macroeconomic data, which should be taken into account by local authorities in strategic planning. Analyzed are both: economic factors relevant to national policy in terms of their importance for regional development and links between the factors relevant to the country and regions. That makes it possible to determine the macroeconomic data, which should be taken into account by the local authorities wishing to develop their regions. Due to rapidly changing economic situation, the article indicates only economic factors, which should be essential for strategic planning of regional development. The article shows a variety of mechanisms, which have an influence on economic development of region or country. Particular attention is paid to the fact, that economic indicators should be considered together, i.e. in structural terms rather than analyzed individually.
Year
Issue
3
Pages
15-27
Physical description
Dates
published
2009-12
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Warszawski
References
  • Budżet województwa mazowieckiego na 2009 rok
  • 2. Dziemianowicz W., 2008, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne-inwestorzy zagraniczni, WUW, Warszawa
  • 3. Dziemianowicz W., 2005, Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast Polski – refleksje po czterech edycjach badań, Prace i Studia Geograficzne, Tom 35, Warszawa
  • 4. Red. Kalinowski T., 2008, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski IBnGR, Gdańsk
  • 5. Projekt Budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2009 rok. Uchwała budżetowa na 2009 rok
  • 6. Regiony Polski 2009, 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-421360a2-e6a4-4d0d-9258-b04cf8664a64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.