PL EN


2015 | 3 | 181-190
Article title

Performing of the Statutory Obligation of Historical Education by the Rzeszow Branch of the Institute of National Remembrance – Commission for the Prosecution of Crimes Against the Polish Nation

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
If we assume that historical education is one of the foundations of moulding a modern democratic and pacifically oriented society, one would admit that it plays an important part in the process. One of the statutory tasks of the Institute of the National Remembrance – Commission for the Prosecution of Crimes Against the Polish Nation is historical education. While performing this task, Rzeszow branch of the Institute uses such innovative methods as: contests, comics, workshops, field games having the elements of historical knowledge, etc. The aim of the historical education realized by the INR is first and foremost popularizing the newest findings of the Polish history of the 20th century and awakening such desirable skills as creativeness and innovativeness among the young people.
Year
Issue
3
Pages
181-190
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
author
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Chmura-Rutkowska I., Głowacka-Sobiech E., Skórzyńska I., Jakiej historii nam dzisiaj potrzeba?, [in:] Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, ed. I. Chmura-Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, I. Skórzyńska, Kraków 2013.
  • Część wstępna podstawy programowej dla szkoły podstawowej, [in:] Podstawa programowa z komentarzami, tom 4, Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Dz.U. 2009, nr 4 poz. 17.
  • Informator 2000–2010. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2010.
  • Marciniak Z., O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego, [in:] Podstawa programowa z komentarzami, tom 4, Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Dz.U. 2009, nr 4 poz. 17.
  • Osiński Z., Wyzwania dla edukacji historycznej w okresie formowania się społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, „Kwartalnik Edukacyjny” 2/61 (2010).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-421f2d51-9f31-4edc-955a-1f3d084c55d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.