PL EN


2012 | 3 | 2 | 190-197
Article title

Nowoczesność środków dydaktycznych w kształceniu technicznym

Authors
Content
Title variants
EN
A didactic equipment modernity in technical education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono podstawowe czynniki warunkujące efektywność procesu uczenia się oraz rozwój poznawczy człowieka. Dokonano poglądowej charakterystyki aparatury pomiarowej oraz oprogramowania komputerowego firmy Taylor Hobson w zakresie wspomagania badań naukowych oraz procesu kształcenia technicznego.
EN
Some basic factors in the self-improvement and human cognitive evolution has been presented. A pictorial characterization of Taylor Hobson measuring apparatus and software in scientific research and technical education has been described.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
190-197
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
References
  • Adamczak S. (2008), Pomiary geometryczne powierzchni, Warszawa.
  • Blicharski M. (2009), InŜynieria powierzchni, Warszawa.
  • Chmielnik I., Tubielewicz K., Zaborski A. (2010), Metodyka wykorzystania modelowania i symulacji komputerowej do analizy stereometrii powierzchni [w:] Dydaktyka Informatyki. Modelowanie i symulacje komputerowe, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Rzeszów.
  • Kęsy M. (2006), Proces dydaktyczny w ujęciu teorii informacji – zagadnienia wybrane [w:] Teoretyczne i praktyczne podstawy edukacji informatycznej, red. W. Furmanek, W. Walat, Rzeszów.
  • Nowicki B. (1991), Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość i falistość powierzchni, Warszawa.
  • Wawer R. (2008), Animacja komputerowa w procesie kształcenia, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-422206b5-7550-41e0-8f1c-97466c031fc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.