PL EN


2017 | 35 English Version | 211-219
Article title

Young Poland, everyday life and Norwid

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The book by Radosław Okulicz-Kozaryna entitled Rok 1894 oraz inne szkice o Młodej Polsce [The year 1894 and other sketches on Young Poland] (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2013) is analysed in this review as some sort of original synthesis of the epoch, which primarily focuses on the fuzzy turning points of Young Poland, in particular in regard to its beginnings. The sketch on the poetry by Aleksander Szczęsny, treated here as a “late grandson” of Cyprian Norwid, also included in this book, turned out to be important from the perspective of Norwid Studies. The quiet hero of almost all the stories about the Young Poland included here is Baudelaire. The book is written in the spirit of correlation between the arts – reflection on literature is intertwined with thoughts on painting of the epoch. The author evokes the aura of Young Poland’s “here and now”, he recreates the atmosphere of that artistic everyday life.
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
  • Buś M., Młodopolski Norwid – „legenda” czy „zagadnienie kultury”?, [w:] Stulecie Młodej Polski, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1995.
  • Kasperski E., Pseudo-Norwid, czyli co się komu podoba, „Studia Norwidiana” 32(2014).
  • Królikiewicz G., Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny, Kraków 1993.
  • Okulicz-Kozaryn R., Aleksander Szczęsny, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLVIII, Kraków 2011.
  • Rzońca W., Premodernizm Norwida – na tle symbolizmu drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2013.
  • Szczęsny A., Poezje wybrane, oprac. R. Okulicz-Kozaryn, M. Ignaszak, Kraków 2000.
  • Wierzchosławski P., Norwid odczytywany przez Brzozowskiego: „Cyprian Norwid. Próba” oraz „testament Cypriana Norwida”, [w:] Dwór mający w sobie osoby i mózgi rozmaite. Studia z dziejów literatury i kultury, red. B. Sienkiewicz, B. Judkowiak, Poznań 1991, s. 190-191.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-422478f6-655d-48af-9828-629c87b942c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.