PL EN


2009 | 2(68) | 62-67
Article title

Specjalne strefy miejskie (Urban Improvement Districts) jako narzędzie rewitalizacji w Niemczech

Content
Title variants
EN
The Role of Urban Improvement Districts in Urban Regeneration Process in Germany
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces rewitalizacji obszarów zdegradowanych ma na celu przeciwdziałanie negatywnym zmianom przestrzennym, społecznym i gospodarczym na obszarach miejskich. Z uwagi na złożoność i wieloaspektowość zagadnień miejskich niezbędny jest odpowiedni dobór narzędzi i instrumentów realizacji działań odnowy, jak również partycypacja różnych podmiotów – sektora publicznego, prywatnego, społeczności lokalnej. Koncepcja specjalnych stref miejskich pojawiła się w Europie stosunkowo niedawno, lecz zyskuje coraz większe znaczenie. Przykład doświadczeń niemieckich pokazuje, że może to być bowiem skuteczne narzędzie realizacji działań rewitalizacyjnych i sposób na pobudzanie inicjatyw lokalnych.
EN
Urban regeneration is a complex and holistic process which main aim is to counteract negative physical, social and economic changes in cities. To make this process possible and successful it is necessary to implement suitable solutions. A concept of urban improvement districts (UIDs) is one of the newest tool in urban regeneration process. German experiences in implementing UIDs have already shown, that it could be an effective way of realizing projects in the cities.
Year
Issue
Pages
62-67
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
References
 • Antrag zur Einrichtung eines Innovationsbereichs – Neuer Wall, Otto Wulff Bauunternehmung GmbH & Co. KG, www.otto-wulff.de.
 • Binger S., Klimach D., BIDs in Hamburg. Bericht aus den Pilotprojekten Bergedorf und Neuer Wall, Planerin 2/2006.
 • Bryx M. pod red., Rewitalizacja miast w Niemczech, Warszawa 2008, maszynopis.
 • Friesecke F., Flächenmanagement und Bodenordnung (fub), 69. Jahrgang, Heft 6, Bonn 2007
 • Friesecke F., Lockemann S., Neighbourhood Improvement Districts in Germany - A New Form of Urban Governance for the Improvement of Residential Areas, FIG Working Week 2008, Sweden 2008.
 • Gorgol A., Das Innovationsquartier Steilshoop. Informationsbroschüre zur Vorgeschichte, zum Stand des Verfahrens, zu den geplanten Maßnahmen und zum weiteren Vorgehen, Hamburg 2009.
 • Heiss E., Wozu Business Improvement Districts (BID)?, Institut für Stadt-und Regionalplanung, Technische Universität Berlin, Berlin 2007.
 • Niemiecki Kodeks Budowlany (BauGB)
 • Kreutz S., The Model of Neighbourhood and Housing Improvement Districts in Hamburg. New strategies for private sector involvement in area development, HafenCity Universität Hamburg, 2007.
 • Internet: www.bid-neuerwall.de
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-422607b3-7e7f-4c99-b48e-a8b7a441888b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.