PL EN


2015 | 2 | 90-93
Article title

Bezsenność – istotny problem w codziennej praktyce lekarskiej – doniesienia wstępne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
References
  • Http://www.icd10.pl.
  • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed. Text revision. Washington: American Psychiatric Association; 2000.
  • Academy of Sleep Medicine. ICSD – International Classification of Sleep Disorders. 2nd ed. Diagnostic and coding manual.Westchester, Illinois: American Academy of Sleep Medicine; 2005.
  • Heitzman J. Zaburzenia snu – przyczyna czy skutek depresji? Psychiatr Pol 2009; 5: 499–511.
  • Skalski M. Wybrane zagadnienia z medycyny snu. Fam Med Prim Care Rev 2009; 11(3): 750–756.
  • Chrzan R, Kulpa T. Bezsenność jako problem pacjentów geriatrycznych hospitalizowanych z powodów chirurgicznych – doświadczenia własne. Fam Med Prim Care Rev 2010; 12(2): 152–155
  • Skalski M. Sen i jego zaburzenia. Przew Lek 2003; 6(3): 128–133.
  • Chmiel-Perzyńska I, Derkacz M, Kowal A. Uzależnienie od benzodwuazepin – ważny problem w praktyce lekarza rodzinnego.Fam Med Prim Care Rev 2009; 11(3): 261–263.
  • Chmiel-Perzyńska I, Derkacz M, Makuch A, i wsp. Rozpowszechnienie zaburzeń snu wśród studentów lubelskich uczelni.Fam Med Prim Care Rev 2010; 12(2): 149–151.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-422fd8b9-73a4-48fe-babd-8a608c3a5388
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.