PL EN


2017 | 4 | 41-53
Article title

Redundancja jako kamuflaż (na podstawie medialnych wywiadów z politykami)

Authors
Content
Title variants
EN
Redundancy as Camouflage (Based on Media Interviews with Politicians)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Media interviews with politicians are messages which shape the views of the audience regarding the phenomena in the world and affect the hierarchy of importance in broadcasts. An analysis of interviews with politicians reveals that the communication purposes of the participants are often divergent and the interlocutors themselves consider on another to be opponents. The rejection of the very idea of conversation as a setting for an agreement sets a new goal: victory, an interlocutor’s particular benefit. These communication conditions provide a setting where redundancy works perfectly as camouflage. The broadcaster in the media, who cares about achieving the implicit purpose of communication, may treat redundancy as a mask – consciously hiding behind multiplicity makes the recipient bear the burden of responsibility for misunderstanding the message or treat what is obtained explicitly from the broadcaster as an indicator to look for meanings. In the paper, two main ranges were distinguished: party messages and universal phrases, indirectly defining the basic tasks of redundancy. The former suggest ways politicians reply to the journalists’ questions; the latter serve to provide statements oscillating around the issue – their generality, predictability and non‑ controversiality makes them fit in almost any topic and political option.
Year
Issue
4
Pages
41-53
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Awdiejew A., 2005: Strategie konwersacyjne. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” VII, nr 2, s. 127–150.
 • Barańczak S., 1975: Słowo – perswazja – kultura masowa. „Twórczość” nr 7, s. 44–59.
 • Bauer Z., 1988: Wywiad prasowy. Typologia i struktura. Kraków.
 • Bloch J., 2011: Bez komentarza, czyli jak unikać odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Warszawa.
 • Bralczyk J., 2004: Język na sprzedaż. Gdańsk.
 • CBOS, 2012: Opinie na temat pracy dziennikarzy. Omyła-Rudzka M., oprac. Warszawa [online: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_164_12.PDF; data dostępu: 12.03.2016].
 • CBOS, 2013: Prestiż zawodów. Cybulska A., oprac. Warszawa [online: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_164_13.PDF; data dostępu: 12.07.2016].
 • Furman W., 2009: Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations. Rzeszów.
 • Głowiński M., 1991: Nowomowa po polsku. Warszawa.
 • Kamińska-Szmaj I., 1996: Slogan reklamowy – budowa składniowa. „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 13–22.
 • Kochan M., 2002: Slogany w reklamie i polityce. Warszawa.
 • Kula A., 2010: Media opiniotwórcze – próba definicji. W: Karwatowska M., Siwiec A., red.: Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku. Chełm, s. 285–292.
 • Markowski A., 1992: Polszczyzna końca XX wieku. Warszawa.
 • Ożóg K., 2004: Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych. Rzeszów.
 • Pisarek W., 1999: Redundancja w komunikacji językowej. W: Urbańczyk S., Kucała M., red.: Encyklopedia języka polskiego. Wrocław.
 • Saloni Z., 2003: Redundancja. W: Polański K., red.: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław.
 • Schopenhauer A., 1973: Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Konorscy B. i Ł., tłum. Kraków.
 • Sobczak B., 2006: Wywiad telewizyjny na żywo. Charakterystyka gatunku. Poznań.
 • Worsowicz M., 2002: Wywiad prasowy jako rozmowa w roli (na przykładzie „Rozmów Polityki”). W: Michalewski K., red.: Tekst w mediach. T. 2. Łódź, s. 387–397.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4239a865-ac49-4827-97e5-c8487e12442f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.