PL EN


2012 | 2(10) | 199-218
Article title

Dialog kultur, czyli o podręczniku dla dzieci do nauczania języka polskiego jako drugiego

Content
Title variants
EN
Dialogue Between the Cultures. On Textbook for Children to Learn Polish as a Second Language
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is aimed at discussing the problem of teaching Polish as a foreign language to the children and teenagers of Polish origin. The authors point out to the specific situation of teaching bilingual children and present several contexts (socio¬ cultural, intercultural, psycho-logical and pedagogical, local) that determine the character of such teaching aid as a text-book for children who want to learn Polish as a second language. The authors of the article discuss components of such textbook and methods of preparing them using their own work (a textbook Bawimy się w polski 1) as an example. They also present certain examples of de-veloping an inspiration (for example an intercultural one) that this textbook contains.
Contributors
References
 • Achtelik A., Niesporek¬ Szamburska B., 2009, Bawimy się w polski 1, Katowice: Officina Silesia.
 • Adamczykowa Z., 2004, Literatura dziecięca. Funkcje – kategorie – gatunki, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 • Arabski J., 1985, O przyswajaniu języka drugiego (obcego), Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Bernacka-Langier i in., 2010, Ku wielokulturowej szkole w Polsce – Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III poziomu edukacyjnego, Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa.
 • Chromiec E., 2004, Dziecko wobec obcości kulturowej, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Cummins J., 1984, Bilingual Education and Special Education: Issues in Assessment and Pedagogy, San Diego: College Hill.
 • Dakowska M., 2001, Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Dyduchowa A., 1988, Metody kształcenia sprawności językowej uczniów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Gellner D., 2008, Duszki, stworki i potworki, Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
 • Gębal P.E., 2010, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców, Kraków: Universitas.
 • Gołębniak B.G., 2004, Szkoła wspomagająca rozwój, w: Pedagogika 2. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, i B. Śliwerski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków: Universitas.
 • Jaworski M., 1978, Metodyka nauki o języku polskim, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kojs W., 1998, O niektórych wyznacznikach edukacyjnej i pedagogicznej edukacji, w: Kojs W., Mrózek R., Dawid Ł., red., Komunikacja. Dialog. Edukacja, cz. 1, Cieszyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Lipińska E., Seretny A., 2006, Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Kraków: Universitas.
 • Lubecka A., 2003. Nauczanie języków obcych a dialog międzykulturowy, „Biuletyn Glottodydaktyczny”, nr 9.
 • Mihułka K., 2009, Mediator interkulturowy – nowa rola nauczyciela języków obcych, w: Pawlak M., Mystkowska- Wiertelak A., Pietrzykowska A., red., Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, Poznań–Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu.
 • Nikitorowicz J., 1995, Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Nocoń J., 2009, Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym – tradycja i zmiana, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Podgórscy B. i A., 2005, Wielka księga demonów polskich, Katowice: Wydawnictwo KOS.
 • (PP 2009) Podstawa programowa z komentarzami, 2009, t. 1, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Torenc M., 2007, Nauczanie międzykulturowe: implikacje glottodydaktyczne, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Wawiłow D., 2007, Wierszykarnia, Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Zawadzka E., 2000, Glottodydaktyczne aspekty interkulturowości, w: Kielar Z., Krzeszowski T.P., Lukszyn J., Naumowicz T., red., Problemy komunikacji międzykulturowej: lingwistyka – translatoryka – glottodydaktyka, Warszawa: Graf¬ Punkt.
 • Zawadzka E., 2004, Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-42444ffc-2553-498d-9e39-472a5860d8eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.