PL EN


2015 | 227 | 59-74
Article title

Analiza przestrzenna bezrobocia w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Spatial analysis of unemployment in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule analizowane jest zagadnienie bezrobocia w Polsce, w ujęciu regionalnym – wojewódzkim i powiatowym, przy użyciu statystyk przestrzennych, które pozwalają na ocenę i porównanie zjawiska z uwzględnieniem przestrzennych powiązań. W rozważaniach wykorzystano globalne miary autokorelacji przestrzennej, jakimi są statystyka globalna I Morana i statystyka C Geary’ego. Umożliwiają one badanie podobieństwa i zróżnicowania obiektów położonych względem siebie w określonej odległości. Ponadto, zastosowano miarę lokalnej autokorelacji przestrzennej – statystykę Morana Ii, na podstawie której można wyodrębnić skupiska o niskich lub wysokich wartościach zmiennej.
EN
The main purpose of the paper is to study the unemployment phenomenon using spatial approach. Many researchers are interested in analyzing the phenomenon which is settled on spatial localization. One of them is unemployment which can be considered on national scale, as well as on smaller one (voivodeships or counties). In these analyses very useful can be tools of spatial statistics and econometrics. The most popular tools are spatial autocorrelation statistics which show the dependencies of variables in respect of spatial localization. In the paper global I Moran, global C Geary and local Ii Moran statistics were used.
Year
Volume
227
Pages
59-74
Physical description
Contributors
author
References
 • Anselin L. (1995), Local Indicators of Spatial Association – LISA, „Geographical Analysis”, No. 27(2).
 • Getis A., Ord J.K. (1992), The Analysis of Spatial Association by Distance Statistics, „Geographical Analysis”, No. 24.
 • Kopczewska K. (2011), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R Cran, CeDeWu, Warszawa.
 • Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P. (2013), Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, CeDeWu, Warszawa.
 • Marciniak S., red. (2002), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Paelinck J.H.P., Klaassen L.H. (1983), Ekonometria przestrzenna, PWN, Warszawa.
 • Pietrzykowski R. (2011), Wykorzystanie metod statystycznej analizy przestrzennej w badaniach ekonomicznych, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 4.
 • Suchecki B. (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Tobler W. (1970), A Computer Model Simulating Urban Growth in Detroit Region, „Economic Geography”, No. 46(2).
 • Zeug-Żebro K. (2014), Analiza przestrzenna procesu starzenia się polskiego społeczeństwa [w:] „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 36, t. 2.
 • [www 1] http:// http://stat.gov.pl/bdl (dostęp: 30.11.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-424f6070-588a-4b07-a3af-efff60618a53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.