PL EN


2015 | 14 | 2 | 113-126
Article title

Kształtowanie się koncepcji kar dodatkowych w prawie karnym w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej

Content
Title variants
EN
Formation of the Concept of Supplementary Penalties in Criminal Law in the Period of the Second Polish Republic
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject matter of this document is the formation of the concept of supplementary penalties in the criminal law in the period of the Second Polish Republic. The article presents the birth of the concept of supplementary penalties in Polish criminal law science, which was formed in the early 20th century against abackground of criticism regarding the institution of legal consequences of conviction and efforts to grant judges more discretion with regard to sentencing. The article contains a broad presentation of the views on criminal law doctrine concerning the need to break-away from the automatic consequences of conviction and to introduce supplementary penalties. The article also presents discussion on the final model of supplementary penalties that took place during the works of the Codification Committee and describes the normative form of supplementary penalties in the Penal Code of 1932. It was concluded that the replacement of legal consequences of conviction with supplementary penalties was an expression of the idea of progress in Polish criminal law. Key words: Second Polish Republic, supplementary penalties, consequences of conviction, basic penalties, safeguards, sentencing Słowa kluczowe: II Rzeczpospolita Polska, kary dodatkowe, skutki skazania, kary zasadnicze, środki zabezpieczające, skazania
Keywords
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
113-126
Physical description
Contributors
References
 • E. Krzymuski,Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa austryackiego, t. 1,Kraków 1914.
 • E. Krzymuski,Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i trzech kodeksów obowiązujących w Polsce, Kraków 1921.
 • R. Lemkin,Przedmowa. Zasady przewodnie polskiego kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny r. 1932, w opracowaniu D-ra R. Lemkina, Warszawa 1932.
 • A. Lityński,Wydział karny Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej.Dzieje prac nad częścią ogólną kodeksu karnego, Katowice 1991.
 • J. Makarewicz, Ustawa karna – Część ogólna. (Projekt wstępny), „Przegląd Prawa i Adczęścią ogólną kodeksu karnego, Katowice 1991.
 • J. Makarewicz, Prawo karne. Wydział porównawczy z uwzględnieniem prawa obowiązującego w Polsce, Lwów – Warszawa 1924.
 • J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1936.
 • W. Makowski,Prawo karne. Część ogólna. Wykład porównawczy prawa karnego austrjackiego, niemieckiego i rosyjskiego obowiązującego w Polsce, Warszawa – Lublin– Łódź – Poznań – Kraków 1920.
 • W. Makowski,Kodeks karny. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 1937.
 • M. Melezini,Środki karne jako instrument polityki kryminalnej, Białystok 2013.
 • M. Melezini,O prawnych skutkach skazania w kontekście prawa karnego, [w:] Sankcje w systemie prawa, red. J. Ciemniewski, L. Tyszkiewicz, M. Żakowska-Henzler, Bielsko-Biała 2013.
 • A.Mogilnicki,Kary dodatkowe, Warszawa 1907.
 • L. Peiper,Komentarz do kodeksu karnego, prawa o wykroczeniach, przepisów wprowadzających obie te ustawy, Kraków 1936.
 • K. Sójka-Zielińska,Historia prawa, Warszawa 1989.
 • W. Wolter,Zarys systemu prawa karnego. Część ogólna, t. 2, Kraków 1934.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4255d432-738b-43bd-9f05-2bc48744097b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.