PL EN


2010 | 2/3(9/10) | 105-121
Article title

„Sztuka pod dyktaturą” Jerzego Waldorff a – szkic o relacjach między faszyzmem a kulturą na przykładzie Włoch

Content
Title variants
EN
„Art under dictatorship” by Jerzy Waldorff - an outline about the relationship between fascism and culture on the example of Benito Mussolini’s Italy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Article in broad context shows Art under dictatorship - book by Jerzy Waldorff, famous theatre critic. In his book Waldorff describes relations between culture and power in authoritarian State of Italy under Benito Mussolini’s regime. In his text A. Meller presented Waldorff’s opinions on the development of art in non-democratic system. Author was under great impression of organizational efficiency of Italian fascism in the filed of culture, in details analyzed development of particular fields of art like literature, architecture, sculpture, theatre and musie.
Keywords
Year
Issue
Pages
105-121
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
 • Aąuarone A., Państwo totalitarne a dyktatura personalna [w:] J. W. Borejsza, Faszyzmy europejskie (1922-1945) w oczach współczesnych i historyków, tł. A. Kreisberg, Warszawa 1979, s. 487.
 • Biliński P., Feliks Koneczny (1862-1949). Zycie i działalność, Warszawa 2001.
 • Bocheński o. I.N., List do redakcji „Prosto z Mostu", Prosto z Mostu 1938, nr 8, s. 1.
 • Brzeziński T., Projekcja ”ustroju totalnego" w myśli politycznej Bolesława Piaseckiego okresu dwudziestolecia międzywojennego [w:] Między otwartą a domkniętą myślą polityczną. Szkice o najnowszej refleksji politycznej, red. R. Backer, J. Marszałek-Kawa, Toruń 2006, s. 50-63.
 • Brzeziński T., Koncepcja Organizacji Politycznej Narodu w myśli politycznej Bolesława Piaseckiego receptą na kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce w XX-leciu międzywojennym [w:] Kryzysy i sposoby ich przezwyciężania w myśli politycznej XX wieku, red. W. Wojdyło, Toruń 2004, s. 157-165.
 • Danek A. Saluto Romano, http://www.nacjona- lista.pl/artykuly.php?id=76&licz=l.
 • Dudek A., Pytel G., Bolesław Piasecki - próba biografii politycznej, Londyn 1990, s. 15-103.
 • Dunin T., Nacjonalizm i antysemityzm w programie Obozu Narodowo-Radykalnego, Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskim, 1977, t. 3, s. 337-352;
 • Eatwell E., Faszyzm. Historia, tł. T. Oljasz, Poznań 1999, s. 41-54, 88-93.
 • Entuzjazm - antologia publicystyki tygodnika Pro¬sto z Mostu 1935-1939, red. A. Lubicz, Warszawa 2000.
 • Gawrot L., O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, Lublin 2002.
 • Grott A., Człowiek, wychowanie i kultura w programie Falangi, Przegląd Humanistyczny 1994, nr 1, s. 31-41.
 • Grott A., Katolicyzm w doktrynach ugrupowań narodowo-radykalnych do roku 1939, Kraków 1987.
 • Grott A., Koncepcje gospodarcze Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga" w świetle prasy, Studia Historyczne 1995, z. 2, s. 243-252.
 • Grott A., Myśl społeczno-państwowa ugrupowań rozłamowych obozu narodowego (1934-1939), Przegląd Humanistyczny 1988, nr 6, s. 13-29.
 • Grott A., Nacjonalizm chrześcijański. Narodowo-katolicka formacja ideowa w IIRP na tle porównawczym, Kraków 1996, s. 99-125.
 • Gurgul M., Echa włoskie w prasie polskiej (1860-1939). Szkice bibliograficzne, Kraków 2006, s. 99-101, 106¬-120,126-129,134-144,144-158.
 • Halban L., Mistyczne podstawy narodowego socjalizmu, Lublin 1946.
 • Halban L., Religia starogermańska i jej aktualne znaczenie w Niemczech, Lublin 1949.
 • Halban L., Religia w Trzeciej Rzeszy, Lwów 1936.
 • Jarczak M., Związek Młodych Narodowców, Szczerbiec 1998, nr 11-12, s. 19-22.
 • Kawęcki K., Działalność i myśl społeczno-polityczna ONR ABC, Warszawa 2009.
 • Kępiński Z., Impresjonizm, Warszawa 1986.
 • Rewald J., Historia impresjonizmu, tł. J. Guze, Warszawa 1985.
 • Koneczny F., Cywilizacja bizantyjska, Londyn 1973.
 • Cy¬wilizacja żydowska, Londyn 1974.
 • Koneczny F., O ład w historii, Londyn 1977.
 • Koneczny F., Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, Londyn 1981.
 • Koneczny F., Prawa dziejowe, Londyn 1982.
 • Koneczny F., Polskie logos a etos, Poznań 1921.
 • Kotasan Mosdorf M., Filozof, ideolog, polityk, Krzeszowice 2007.
 • Kozłowski K., Podróże do piekieł. O eseistyce Bolesława Micińskiego, Poznań 1996.
 • Kulińska L., Organizacja yńskiego, Toruń 2004.
 • Lipski J.J., Katolickie Państwo Narodu Polskiego, Londyn 1994.
 • Miczek T., Czas przeszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej, Katowice 1988, s. 7-21, 37-43, 44-59,153-166,174-186.
 • Muszyński W.J., Obóz Narodowo-Radykalny, Encyklopedia „Białych Plam", 2004, t. XII, s. 183-195.
 • Muszyński W.J., Ruch Narodowo-Radykalny, „Białych Plam", 2005, t. XVI, s. 38-47.
 • Pawski J., Polska na tle tendencji totalnych, Pro Christo 1937, nr 10, s. 3-30.
 • Podemski P., Wyprawa na Fiume 1919-1920, Toruń 2005.
 • Sachs H., Toscanini, tł. P. Kamiński, Warszawa 1988.
 • Salamon-Krakowska K., Malowanie słowami. Rzecz o filozofii Bolesława Micińskiego, Wrocław 2007.
 • Shore M., Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, tł. M. Szuster, Warszawa 2008.
 • Sondel-Ledarmas J., Gabriel Dannunzio u źródeł ideologii włoskiego faszyzmu, Kraków 2008.
 • Sznarbachowski W., Państwo totalne. Problem władzy, Przełom, 1938, nr 3, s. 11-13.
 • Szugot W., Prawo jako fundament cywilizacji łacińskiej w myśli Feliksa Konecznego, Krzeszowice 2007.
 • Szymańska I., Mój przyjaciel Jerzy, Kwartalnik Artystyczny 1997, nr 4, s. 82-101.
 • Szynoradzka A., Andrzejewski, Kraków 1997.
 • Świerzowicz J., Tragedia religijna Niemiec. Na marginesie książki L. Halban, Myśl Narodowa, 1938, nr 20, s. 306-308;
 • Tomasik W., Okolice socrealizmu: prawie tuzin szkiców, Bydgoszcz 2009.
 • Tomaszewski P., Koncepcje ustroju państwa polskiego w myśli społeczno-politycznej Wojciecha Wasiutyńskiego w latach trzydziestych XX wieku, Studenckie Zapiski Historyczne 2005, z. 2, s. 91-103.
 • Tomaszewski P., Wojciech Wasiutyński [w:] En¬cyklopedia „Białych Plam", t. XVIII, Radom 2006.
 • Turek W., Arka przymierza. Wojciech Wasiutyński 1910-1994. Biografia polityczna, Kraków 2008.
 • Urbanek M., Waldorff. Ostatni baron Peerelu, Warszawa 2008, s. 58-61, 6768.
 • Urbanowski M., Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji i opisu nurtu w II Rzeczpospolitej, Kraków 1997, s. 42-48.
 • W stronę autorytaryzmu. Nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców, wyb. opr. M. Marszał, Kraków 2008.
 • Walldorf J., Sztuka pod dyktaturą. VI. Włoska architektura, Prosto z mostu, 1938, nr 8, s. 3.
 • Walldorf J., Abendroth w Filharmonii, Jutro, nr 46, s. 4.
 • Walldorf J., Andre-Casadesus, Jutro, 1937, nr 51, s. 6.
 • Walldorf J., Bandrowska i Cooper w Filharmonii, Jutro, 1937, nr 37, s. 4.
 • Walldorf J., Dwie „Szkoły żon", Prosto z mostu 1936, nr 53, s. 5.
 • Walldorf J., Dziewiąta symfonia, Jutro, 1937, nr 44, s. 4.
 • Walldorf J., Ku końcowi konkursu, 1937, nr 65, s. 4.
 • Walldorf J., Listy Chopina, ibidem, 1937, nr 24, s. 3.
 • Walldorf J., O dobre rzemiosło, ibidem, 1937, nr 33, s. 5.
 • Walldorf J., Pod znakiem Francji, Jutro, 1937, nr 66, s. 4
 • Walldorf J., Problemy współczesnej twórczości muzycznej (na marginesie „Koncertu" Maciejewskiego), Prosto z Mostu 1937, nr 20, s. 5.
 • Walldorf J., Przedstawiam się, Jutro 1937, nr 33, s. 4.
 • Walldorf J., Skandaliczna opera. Źle było za Waydowej, za Mazarakiego nie lepiej, Jutro 1937, nr 43, s. 4.
 • Walldorf J., Sztuka pod dyktaturą. IV. Włoskie malarstwo, Prosto z Mostu 1938, nr 2, s. 3.
 • Walldorf J., Sztuka pod dyktaturą. V. Rzeźba włoska, Prosto z mostu, 1938, nr 6, s. 3.
 • Walldorf J., Sztuka pod dykta¬turą. VII. Caffe Greco, Prosto z mostu, 1938, nr 14, s. 2.
 • Walldorf J., Sztuka pod dyktaturą. VIII. Teatr włoski, Prosto z mostu 1938, nr 17, s. 3.
 • Walldorf J., Szukalski - ale Nieznaleziewicz, Prosto z Mostu 1936, nr 28, s. 5.
 • Walldorf J., Witold Małcużyński, Jutro, 1937, nr 64, s. 4.
 • Walldorf J., XI dzień Konkursu, Jutro, 1937, nr 63, s. 4.
 • Walldorf J.,, Wychowawca pokoleń, ibidem, 1937, nr 17, s. 6.
 • Walldroff j., Sztuka pod dyktaturą, Warszawa 1939, s. 9-12, 15-20, 23-27, 33, 52, 75, 64-65, 100-134, 138.
 • Wielomski A., Leon Degrelle a frankofoński narodowy radykalizm, ibi¬dem, 2007, nr 4, s. 68-84.
 • Winklowa B., Karol Irzykowski, życie i twórczość, Kraków 1994.
 • Wódz Młodej Belgii. Rozmowa z Leonem Degrellem, Templum Novum 2007, nr 4, s. 61-65.
 • Zasady programu narodowo-radykalnego, Warszawa 1937.
 • Żaboklicki K., Giovani Verga i weryzm, Warszawa 1989.
 • Życie i śmierć dla Narodu! Antologia myśli narodowo-radykalnej z lat trzydziestych XX wieku, red. A. Meller, P. Tomaszewski, Toruń 2009.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-426e9ff9-836f-4e45-a3fe-ae3be4c6e364
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.