PL EN


2018 | 4 | 37-58
Article title

„Wygrani” i „przegrani”. Analiza zmian poparcia uzyskanego przez radnych sejmików wojewódzkich kandydujących do parlamentu

Title variants
EN
“Winners” and “losers.” Analysis of changes in the support received by provincial assembly councillors running for parliament
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka kreacji instytucjonalnych elit władzy jest zagadnieniem, które absorbowało i nadal absorbuje przedstawicieli nauk społecznych. Procesy rekrutacji i selekcji, zdobywania poparcia społecznego i oddolnej legitymacji zdają się interesować nie tylko świat ludzi nauki, praktyków sfery politycznej, lecz także obywateli — wyborców. W niniejszym artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące udziału radnych sejmików województw wybranych w 2014 r. w wyborach parlamentarnych kolejnego roku. Zastanawiano się nad kwestią samej skali aktywności radnych, problemami ich związania lub nie z poszczególnym blokiem politycznym i z określonym terytorium, wreszcie analizie poddano zmiany dotyczące uzyskanego przez nich poparcia wyborczego.
EN
The issues of the creation of institutional elites of the authorities constitute a problem that absorbs representatives of social sciences to this day. The processes of recruitment and selection, gaining social support and bottom-up legitimization seem to absorb not only the world of academics and practitioners of the political sphere but also citizens-electors. In this paper, an attempt has been made to give answers to questions concerning the participation of provincial assembly councillors elected in 2014 in the parliamentary elections held the following year. The issue of the scale of councillors’ activity, problems of their connection or its lack with a specific political bloc and specific territory have been considered, while the rest of the analysis refers to changes regarding the electoral support they gained.
Year
Issue
4
Pages
37-58
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-42876d5f-e96b-4e34-bed8-655d07c63bd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.