PL EN


2015 | XCIV (94) | 219-231
Article title

Nowe trendy i wyzwania w transferze wiedzy z sektora nauki do biznesu w polskiej gospodarce

Authors
Content
Title variants
EN
New trends and challenges in the transfer of knowledge from the science sector to enterprises sector in the polish economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu działalnością badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki transferu wiedzy z sektora nauki do sektora przedsiębiorstw. Autor wskazuje na szczególną rolę w tym zakresie, odgrywaną przez przedsiębiorcę innowacyjnego oraz na zmiany w strukturze podmiotowej zgłoszeń patentowych, pojawienie się spółek spin off i spin out, możliwości uzyskania dotacji na działalność badawczo-rozwojową oraz nowe formy prowadzenia działalności B+R w przedsiębiorstwach.
EN
The article presents the new trends and challenges in the management of R&D activities in enterprises, with a particular emphasis on the issue of transfer of knowledge from the higher schools to enterprises sector. The author points to the special role played in this by the innovation entrepreneur and changes in the subjective structure of patent applications, the emergence of spin-off and spin-out enterprises, the possibility of obtaining grants for R&D projects and new forms of R&D centers in enterprises.
Year
Volume
Pages
219-231
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Akty prawne:
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.).
 • Opracowania:
 • Audretsch D., Lehmann E., Does the Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurshiphold for regions?, Indiana University, Indiana 2005.
 • Becla B., Wewnętrzne skutki integracji Polski z Unią Europejską, [w:] B. Molo, M. Czajkowski, Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania integracji Polski z Unia Europejską, Wyd. UJ, Kraków 2002, s. 81–94.
 • Becla M., Zima T., Jak w Unii Europejskiej finansuje się innowacje, Fundusze Europejskie 2008/2, s. 58–63.
 • Cincera M., Cozza C., Tubke A., Drivers and policies for increasing and internationalising R&D activities of EU MNEs, IPTS working paper on corporate R&D and innovation 2010/2, s. 2–30.
 • Dec D., Spółki typu spin off i spin out, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 • Matusiak K., Guliński J., Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa 2010.
 • Mueller P., Exploring the Knowledge Filter: How Entrepreneurship and University-Industry Relations Drive Economic Growth, MPIE, Jena 2005.
 • Osiadacz J., Komercjalizacja wiedzy i technologii wytworzonej w jednostce naukowej, [w:] Rozwój wypracowanych narzędzi wsparcia B+R w zakresie umiejętności związanych z zarządzaniem projektami badawczymi i komercjalizacja ich wyników, CTT PK, Kraków 2013, s. 7–49.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Urząd Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 • Panek R., Stymulatory i bariery działalności innowacyjnej i transferu technologii, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2009/2 (13), s. 43–60.
 • Pomykalski A., Innowacje, Wyd. PŁ, Łódź 2010.
 • Rosińska M., Działalność badawczo-rozwojowa korporacji transnarodowych jako podstawa tworzenia globalnej sieci B+R, [w:] K. Kaszuba, S. Wydymus (red.), Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy, Wyd. WSZ w Rzeszowie, Rzeszów 2006.
 • Santarek K. (red.), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa 2008.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Tomaszkiewicz B., Pieniądze z Unii Europejskiej 2014–2020. Nowe zasady finansowania, Wyd. Dziennik Gazeta Prawna, Warszawa 2014.
 • The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Institute for Prospective Technological Studies, London 2013.
 • Strony internetowe:
 • http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,397103,raport-up-zglaszamy-coraz-wiecej-wynalazkow-rosnie-liczba-patentow.html; stan na dzień 30.06.2014 r.
 • http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,397155,30-brokerow-innowacji-pomoze-wprowadzac-nowe-rozwiazania-na-rynek.html; stan na dzień 30.06.2014 r.
 • http://www.poig.gov.pl; stan na dzień 5.07.2014 r.
 • http://www.poig.gov.pl/2014_2020/Documents/Zalozenia_PO_IR_maj_2013.pdf; stan na dzień 5.07.2014 r.
 • http://www.umk.pl/badania/fundusze/perspektywa_2014-2020/pr_PO_IR_2014-2020.pdf; stan na dzień 5.07.2014 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-428aaf00-95a8-44a0-9150-11c60cdaea12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.