PL EN


2015/2016 | 58/59 | 195-209
Article title

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – potrzeby i opinie użytkowników

Content
Title variants
EN
The Main Library of the University of Life Sciences in Lublin – the needs and opinions of the users
RU
Главная Библиотека Университета естественных наук в Люблине – нужды и оценки пользователей
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono warunki lokalowe oraz wyposażenie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a następnie przedstawiono wyniki przeprowadzonej wśród czytelników ankiety pt. „Badanie potrzeb użytkowników Biblioteki UP”. Zebrany materiał przeanalizowano pod kątem odpowiedzi na sformułowaną we wstępie artykułu tezę, czy nowocześnie wyposażony budynek biblioteczny ma wpływ na charakter potrzeb użytkowników, a jeżeli tak, to w jaki sposób je kształtuje.
EN
The article presents the housing conditions and equipment of the Main Library of the University of Life Sciences in Lublin and the results of a survey entitled "An analysis of the needs of the users of the Library of the University of Life Sciences" conducted among readers. The collected material was analysed in response to the question posed in the introduction of the article – whether a state-of-the-art-equipped library building affects the nature of the users’ needs, and, if so, how they are influenced.
RU
В статье обсуждаются размеры общей площади Университета естественных наук в Люблине в Люблине, а также представляются результаты опроса "Исследование читательских нужд пользователей библиотеки Университета естественных наук в Люблине ", проведенного среди читателей. Анализ собранного материала позволил ответить на следующие вопросы: 1. Имеет ли здание библиотеки с современным оборудованием какое-нибудь влияние на характер читательских нужд? 2. Если такое влияние существует, то в чем оно состоит.
Contributors
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-429ee9ac-c38c-4ff2-8c17-c2ab22990351
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.