PL EN


2013 | 9 | 57-67
Article title

Style inwestycyjne funduszy papierów dłużnych

Authors
Title variants
EN
Debt Investments Funds' Styles
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule, na podstawie danych empirycznych, dokonano próby identyfikacji stylów inwestycyjnych funduszy papierów dłużnych (fundusze inwestujące w obligacje oraz fundusze rynku pieniężnego) działających na rynku polskim w latach 2007-2012. Zastosowano klasyczną metodę Sharpe'a (1992) po uprzednim zmodyfikowaniu i dopasowaniu do warunków rynku polskiego głównych klas aktywów oraz reprezentujących je indeksów. W tym celu zastosowano indeks rynku obligacji rynku Bond Spot. Dodatkowo skonstruowano indeksy opierając się na stopach indeksu WIBID1W (alternatywnie stopę WIBID1M) oraz stopie procentowej długoterminowych obligacji skarbowych (LTIR). Dokonano także oceny uzyskanych wyników za pomocą metod ekonometrycznych, w szczególności weryfikując wpływ warunków ograniczających modelu Sharpe'a na uzyskane wyniki analizy.(fragment tekstu)
EN
Investments' style of the Polish investments funds (money market and bonds 'funds) in years 2007-2012 has been analyzed. Using the classical method of style identification, as proposed by Sharpe, it has been shown that Polish money market funds have, as declared, rather short term investment horizon. Whereas the bond investment funds have rather medium investment horizon. However critical analysis of the original Sharpe method, using econometric tools, prove the limited liability of the classical method. Main reasons for such a result could be: very limited number of debt instruments' indices on the Polish market, complex investment strategies.(original abstract)
Year
Volume
9
Pages
57-67
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa
References
 • Arnott R., Luck C, The Many Elements of Equity Style: Quantitative Management of Core, Growth, and Value Strategies, red. D. Coggin, John Wiley and Sons s. 47-74, 2003.
 • Białous K., Modele wieloczynnikowe jako mierniki oceny efektywności inwestycji w fundusze inwestycyjne, Debiuty Ekonomiczne 5, s. 92-108, 2007.
 • Brown S., Goetzmann N., Mutual fund styles, Journal of Financial Economics 43, s. 373-399, 1997.
 • Chen L., Chen H-L., Lakonishok J., On Mutual Fund Investment Styles, The Review of Financial Studies, s. 1407-1437, 2002.
 • Campani C, Goltz F., A Review of Corporate Bond Indices: Construction Principles, Return Heterogeneity, and Fluctuations in Risk Exposures, EDHEC-RISK, 2011.
 • Connor G.,Korajczyk R., The Attributes, Behavior, and Performance of U.S. Mutual Style, Review of Quantitative Finance and Accountig l,s. 5-26, 1991.
 • Engle R., Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica. Vol. 96, s. 893-920, 1998.
 • Fama E., French K., Common risk factors in the returns on stocks and bonds, Journal of Financial Economics 33, I s. 3-56, 1993.
 • Hayashi F., Econometrics, Princeton University Press, 2000.
 • Kahn R., Rudd A., The Persistence of Equity Style Performance: Evidence from Mutual Fund Data, w The Handbook of Equity Style Management, red. D. Coggin, John Wiley and Sons, s. 259-271, 2003.
 • Karpio A., Olbryś J., Market-Timing and Selectivity Abilities of Polish Open-End Mutual Funds Managers, Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach, s. 437-443, 2009.
 • Kliber P., Matuszewski P., Identyfikacja struktury portfela funduszu inwestycyjnego. Zeszyty Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, nr 27, s. 129-157,2003.
 • Ljung G., Box G., On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models, Biometrika, Vol. 66, s. 67-72, 1978.
 • Lobosco A., Stile/Risk-Adjusted Performance, The Journal of Portfolio Management, s. 65-68, 1999.
 • Miziołek T., Fundusze obligacji, Rynek Kapitałowy 10, s. 81-83, 2008.
 • Perez K., Metody oceny efektywności funduszy inwestycyjnych i ich przydatność dla polskich funduszy akcji. Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 202, s. 94-120, 2011.
 • Sharpe W., Asset Allocation: Management Style and Performance Measurement, Journal of Portfolio Management, s. 7-19, 1992.
 • Sourd V., Performance Measurement for Traditional Investment Literature Survey Literature Survey, EDHEC, I 2007.
 • Sortino F., Miller G., Messina J., Short Term Risk-Adjusted Performance: A Style-Based Analysis, The Journal of Investing, s. 19-27, 1997.
 • Staniszewski M., Metoda "Charakterystycznych Benchmarków" w ocenie talentu menedżera inwestycyjnego -K ocena polskich funduszy akcji, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, z. 38, s. 19-30,2003.
 • Ter Horsta J., Nijmana T., de Roon F., Evaluating style analysis, Journal of Empirical Finance 11 , s. 29-53, 2004.
 • Zamojska A., Efektywność funduszy inwestujących w Polsce. CH Beck. 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-42b89151-d031-4301-a991-3ee5c62dfee1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.