PL EN


2014 | 1(9) | 16
Article title

OBRONA CYWILNA – SYSTEM OCHRONY LUDNOŚCI NA PRZYKŁADZIE GMINY GOZDOWO (CZEŚĆ I)

Authors
Content
Title variants
EN
CIVIL DEFENCE – POPULATION PROTECTION SYSTEM ON THE EXAMPLE OF GOZDOWO COMMUNE (PART 1)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Civil defence (CD) is one of the elements of the defence system of the state. Tasks which are the CD foundation have key importance for society. Currently, however, the CD significance is clearly decreasing as it has been shown in the Supreme Audit Office’s report of 2012 concerning the prepa-ration of civil defence structures to perform tasks during war and peace-time. Moreover, the report points out that this system is ineffective as it is a defunct body, existing only formally in spite of crucial tasks assigned in CD activities. This paper features the civil defence evaluation in Gozdowo commune, located in Mazovia province. The first part deals with conditions of CD func-tioning in Gozdowo commune. The second part, to be published in the next issue of ZN Obronność, contains the description of quantitative research results.
Contributors
author
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
References
 • Informator o obronie i ochronie cywilnej w niektórych państwach Europy zachodniej i północnej SOCK, Warszawa 1994.
 • Krynojewski F., Mazur S., Mikrut G., Tchorzewski P., Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji niejawnych, Katowice 2003.
 • Protokół intencyjny podpisany w dniu 20 września 2001 r. między Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej – Szefem Obrony Cywilnej Kraju a Sekretarzem Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej.
 • Raport Najwyższej Izby Kontroli na temat Przygotowania struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju, Warszawa 2012.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. nr 96, poz. 850).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w spra-wie obrony cywilnej (Dz. U. z 1993 r. nr 93, poz. 429).
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013: gmina wiejska Gozdowo – powiat sierpecki, US w Warszawie.
 • Uchwała nr 140/XXIV/08 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2008 r.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, (Dz. U. z 2012 r. , poz. 461).
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, (Dz. U. z 2007 r. , nr 89, poz. 590).
 • Wróblewski W., Samorząd Gminy Gozdowo w latach 2000-2010, Gozdowo 2010.
 • Wykaz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, Delegatura w Płocku, stan na 2006 r.
 • Wywiad: Obrona cywilna – jako element systemu ochrony ludności na przykładzie gminy Gozdowo. Rozmowa Jerzego Trocha z Anną Kopczyńską pracownikiem Urzędu Gminy zajmującym się ewidencją ludności, ewidencją działalności gospodarczej, spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (archiwum własne).
 • Zakrzewski A., Strażacy w powiecie sierpeckim, Sierpc 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-42c23e8c-3b43-416b-9693-a85858253470
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.