PL EN


2016 | 19 | 1(70) | 19-26
Article title

Znaczenie zasobów ludzkich w działalności tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki

Title variants
EN
The importance of human resources in the activity of the hidden champions in Polish economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasoby niematerialne w obecnej dobie odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu się przedsiębiorstwa na rynku. Jednym z takich zasobów jest kapitał ludzki i intelektualny, którego nie stanowi dzisiaj tylko sama liczba pracowników, ale przede wszystkim ich wiedza, umiejętności czy też doświadczenie. Ten kapitał to również zdolność menedżerów do ich odpowiedniego wykorzystania. Przykładami przedsiębiorstw, które bezgranicznie wierzą w wartość kapitału ludzkiego są polscy tajemniczy mistrzowie. Ci rynkowi liderzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że to właśnie ten zasób w dużej mierze decyduje o ich sukcesie i staje się ich najgroźniejszą bronią w zakresie konkurencyjności. W niniejszym artykule przedstawiono znaczenie zasobów ludzkich w potencjale konkurencyjnym tej specyficznej grupy przedsiębiorstw.
EN
Intangible resources nowadays play a key role in keeping a company on the market. One of such resources is the human and intellectual capital, which today is not just the sheer number of employees, but above all their knowledge, skills or experience. This capital is also the ability of managers to use them appropriately. The examples of companies that utterly believe in the value of human capital are the Polish hidden champions. These market leaders are well aware of the fact that this resource largely determines their success and becomes their most dangerous competitive weapon. This article presents the importance of human resources in the competitive potential of this specific group of companies.
Year
Volume
19
Issue
Pages
19-26
Physical description
Dates
published
2016-04
Contributors
  • Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, Katedra Zarzadzania Przedsiebiorstwem, ul. Gagarina 13a, 87-100 Torun, Poland
References
  • Białasiewicz M., Buczkowski T., Czerniachowicz B., Gospodarowanie kapitałem ludzkim, [w:] Marek S., Białasiewicz M. (red.), Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa 2008.
  • Czajka Z., Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011.
  • Dess G., Picken J., Beyond Productivity: how leading companies achieve superior performance by leveraging their human capital, American Management Association, New York 1999.
  • Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  • Grego-Planer D., Popławski W., Zastempowski M., Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2011.
  • Sopińska A., Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, [w:] Wachowiak P. (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
  • Urbanek G., Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-42c415b6-f75c-4b4f-b597-257d85bf033b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.