PL EN


2013 | 13 | 4(28) | 441-458
Article title

Financial Instruments for Sustainable Transport - effectiveness and efficiency

Content
Title variants
PL
Instrument finansowe na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu – efektywność i wydajność
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The negative externalities caused by transport systems and its users as well as the positive externalities, on the one hand, condition economic growth and development. On the other hand, they have as a consequence that transport is a critical sector for the sustainability of development. Different instruments have been developed aimed at making transport more sustainable. One group of instruments concerns financial, or market-based instruments. In this article, examples of internalization of negative transport externalities by using selected financial instruments are presented, and their effectiveness is assessed from the point of view of the creation of a real basis for sustainable development of transport.
PL
Negatywne efekty zewnętrzne generowane przez systemy transportowe i ich użytkowników z jednej strony, jak też pozytywne efekty zewnętrzne warunkujące możliwości wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego z drugiej sprawiają, że transport stanowi newralgiczny sektor z punktu widzenia dążenia do zrównoważonego rozwoju. Rozwinięto szereg narzędzi o różnym charakterze, ukierunkowanych na zrównoważony rozwój transportu. Istotną grupę stanowią instrumenty finansowe, zwane często ekonomiczno-rynkowymi. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie przykładów internalizacji negatywnych efektów zewnętrznych transportu za pomocą wybranych narzędzi finansowych, a także ocenę wydajności oraz efektywności tych narzędzi w kontekście budowania rzeczywistych podstaw zrównoważonego rozwoju transportu.
Year
Volume
13
Issue
Pages
441-458
Physical description
Dates
online
2013-12
Contributors
 • Opole University, Poland
 • Opole University, Poland
References
 • ADAC (2008). ADAC Position on the European Commission’s initiative “Internalisation of external costs in transport”. Munich: ADAC. Available at: http://www.iru.org/cms-filesystem-action?file=PPP/ADAC-position.pdf. Accessed 17 February 2013.
 • Ancev, T., Harris, M. (2004). Pigou And Coase Re-Revisited: Ethics, Norms, And Markets - Implications For Environmental And Resource Economics. 33rd Australian Conference of Economists ACE 2004, Oxford, England: Blackwell Press. Available at: https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=ACE2004&paper_id=174. Accessed 14 July 2013.
 • Baum, H.; Geißler, T.; Schneider, J.; Bühne, J.A. (2008). External Costs in the Transport Sector – A Critical Review of the EC-Internalisation – Policy. Cologne: Institute for Transport Economics at the University of Cologne. Available at: http://www.acea.be/images/uploads/files/20080609_External_Costs_Transport_Study.pdf. Accessed 5 February 2013.
 • Business Dictionary. Available at: http://www.businessdictionary.com/definition/negative-externality.html#ixzz3AdkZ0DRR. Accessed 7 July 2013.
 • Coase, R.H. (1960). The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics 3 (1): 1–44.
 • Ecorys (2012). Study on Urban Aspects of the Internalisation of External Costs - MOVE/B4/310-1/2011. Rotterdam: Ecorys. Available at: http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2012-study-on-urban-aspects-of-the-internalisation-of-external-costs.pdf. Accessed 15 July 2013.
 • EU (2001). Minutes of the 2340th meeting of the Council of Ministers. April 4-5, 2001. Luxembourg: EU. Available at: http://corporate.skynet.be/sustainablefreight/trans-counci-conclusion-05-04-01.htm. Accessed 12 July 2013.
 • European Commission (2001). European Transport Policy for 2010: Time to Decide. European Commission. COM(2001) 370 final.
 • European Commission (2008a). Handbook on estimation of external costs in the transport sector. Internalisation Measures and Policies for All external Cost of Transport (IMPACT). Delft: European Commission. Available at: http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/doc/2008_costs_handbook.pdf. Accessed 5 February 2013.
 • European Commission (2008b). Internalisation measures and policy for the external cost of transport. Produced within the study Internalisation Measures and Policies for all external cost of Transport (IMPACT) – Deliverable 3. Version 1.0. Delft CE 2008. Available at: http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2008_internalisation_measures.pdf. Accessed 5 February 2013.
 • European Commission (2010). Communication from the Commission. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM(2010) 2020 final
 • European Commission (2011). White paper. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system. COM(2011) 144 final.
 • European Commission (2012). An inventory of measures for internalising external costs in transport. Final report. Belgium: European Commission. Available at: http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2012-11-inventory-measures-internalising-external-costs.pdf. Accessed 12 July 2013.
 • Federal Environment Agency (Umweltbundesamt). (2012). Achieving sustainability in urban transport in developing and transition countries. Dessau-Roßlau: Federal Environment Agency (Umweltbundesamt). Available at: http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/4239.pdf. Accessed 15 July 2013.
 • Fiedor, B.; Czaja, S.; Graczyk, A.; Jakubczyk, Z. (2002). Podstawy ekonomii środowiska. i zasobów naturalnych. Warszawa: C.H. Beck.
 • International Road Transport Union (2008). IRU POSITION ON THE INTERNALISATION OF EXTERNAL COSTS. Achieving Sustainable Development by applying the Cheapest Cost Avoider Principle instead of the Polluter Pays Principle. Geneva: International Road Transport Union. Available at: http://www.iru.org/en_internalisation. Accessed 17 February 2013.
 • International Transport Forum (2011). Public Acceptability of Sustainable Transport Measures: A Review of the Literature. Discussion Paper No. 2011-20. OECD. Available at: http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201120.pdf. Accessed 16 July 2013.
 • IWW Uniwersitaet Karlsruhe, INFRAS (2000). External Costs of Transport. Accident, Environmental and Congestion Costs in Western Europe. Zürich/Karlsruhe: IWW Uniwersitaet Karlsruhe, INFRAS.
 • IWW Uniwersitaet Karlsruhe, INFRAS (2004). External costs of transport – Update study. Final Report. IWW Uniwersitaet Karlsruhe, INFRAS. Zurich/Karlsruhe: IWW Uniwersitaet Karlsruhe, INFRAS.
 • Marshall, A. (1890). Principles of Economics. 8th ed. London: Macmillan and Co. Reprinted by Online Library of Liberty. A Project Of Liberty Fund, Inc. Available at: http://files.libertyfund.org/files/1676/Marshall_0197_EBk_v6.0.pdf. Accessed 12 July 2013.
 • Marszałek, S. (2001). Ekonomika, organizacja i zarządzanie w transporcie. Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania.
 • Mosteanu, T.; Iacob, M. (2009). Principles for Private and Public Internalisation of Externalities. A Synoptic View. Theoretical and Applied Economics 16(10): 35-42.
 • OECD (2006). Decoupling the Environmental Impacts of Transport from Economic Growth. OECD. Available at: http://www.oecd.org/greengrowth/greening-transport/37722729.pdf. Accessed 14 July 2013.
 • Paradowska, M. (2013). Polityka zrównoważonego rozwoju transportu UE w kontekście wybranych aspektów ekonomiki miast polskich. Ekonomia i Środowisko 3(46): 90-99.
 • Perman, R.; Ma, Y.; McGilvray, J.; Common, M. (2003). Natural Resource and Environmental Economics. 3rd edition. Pearson Education Limited. Available at: http://dutraeconomicus.files.wordpress.com/2014/01/roger-perman-yue-ma-michael-common-david-maddison-james-mcgilvray-natural-resource-and-environmental-economics-3rd-edition-2003.pdf. Accessed 14 July 2013.
 • Pigou, A. (1920). The economics of welfare. London: Macmillan and co. Available at: https://archive.org/details/economicsofwelfa00pigouoft. Accessed 12 July 2013.
 • Rydzkowski, W.; Wojewódzka-Król, K. (ed.) (2007). Transport. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stern, P.C. (2000). Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior. Journal of Social Issues 56(3): 407-424.
 • Verhoef, E. (1994). External Effects and Social Costs of Road Transport. Transportation Research A 28A (4): 273-387.
 • WCED (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. UN. Available at: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm. Accessed 12 July 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-8319
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-42d0849a-bfb2-45c2-badf-abb644dedc2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.