PL EN


2015 | 11 (790) | 48-65
Article title

Analiza empiryczna zachowań konsumenckich sektora spożywczego

Title variants
EN
Empirical Analysis of Consument Behavior Food Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest scharakteryzowanie zachowań konsumenckich pod względem trzech perspektyw: antropologicznej, psychologicznej, socjologiczno-kulturowej. Przedmiotem badań jest próba stworzenia czynników klasyfikacji zachowań konsumenckich. Pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety pozwoliły zweryfikować stawiane wcześniej hipotezy. M.in. wyniki badań mówią o tym, iż konsumenci częściej kupują artykuły spożywcze w hipermarketach niż w delikatesach. Smak częściej przesądza o zakupie artykułów spożywczych niż marka produktu. Konsumenci wolą robić zakupy po pracy, przy zakupie artykułów spożywczych kierują się opinią grupy odniesienia. Czynniki klasyfikacji zachowań konsumenckich to: wpływ i oddziaływanie środowiska zewnętrznego na konsumenta; wpływ grup odniesienia na przyzwyczajenia konsumenckie; miejsce i czas dokonywania zakupów. Wcielony w życie zaproponowany zestaw czynników klasyfikacji zachowań konsumenckich przyniósłby korzyści dla dużych koncernów spożywczych jak i dla konsumentów.
EN
The purpose of the article is to characterize consumer’s behavior in terms of three objectives: anthropological, psychological, socio-cultural. The aim of the research is an attempt to create classification factors of consumer’s behavior. The questionnaire allowed to verify the hypothesis presented earlier. Among others, the result shows that consumers more often buy groceries in supermarkets than in the grocer’s. Taste often determines the purchase of product rather than its brand. Consumers prefer to do shopping after work, when buying groceries consumers are guided by the opinion of the reference group. Factors of consumer’s behavior classification include: the influence and impact of the external environment on the consumer; influence of reference groups on consumer’s habits; place and time for shopping. The classification factors presented above would be very beneficial for multicorporate food enterprises.
Contributors
  • mgr Gabriela Majchrowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych
  • mgr Kamil Tomkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-42dcc022-9fb8-4a85-947f-276ae3aee39b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.