PL EN


2015 | 6 | 3 | 182-187
Article title

Aplikácia výskumu využitia interaktívnej tabule pri tvorbe vybraných kompetencií žiakov v predmete technika

Content
Title variants
EN
Application of Research on Use of Interactive Whiteboard for Creation of Pupils’ Selected Competence in the Subject of Technology
Languages of publication
EN SK
Abstracts
EN
In the presented article, the author suggests and presents, as part of the research realized in primary schools, possibilities and ways of using interactive whiteboard. The text includes in-progress methodology, process evaluation and partial results observed in the educational process in the subject of technology. The text addresses methodological issues during the learning process that support student learning and creating an interactive environment to create the pupils' selected competence.
SK
V predkladanom článku autor naznačuje a prezentuje v rámci realizovaného výskumu na základných školách, možnosti a spôsoby využitia interaktívnej tabule. Text uvádza rozpracovanú metodiku, spôsob vyhodnotenia a čiastkové výsledky zistené v edukačnom procese v predmete Technika. Rieši metodické otázky priebehu výučby, ktoré podporujú učenie žiaka a vytvorenie interaktívneho prostredia, pri vytváraní vybraných kompetencií žiakov.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
182-187
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Pigová M., Používanie interaktívnych tabúľ v slovenských základných a stredných školách. Výskumná štúdia. EDEA PARTNERS.
  • Šoltés J. (2013): Interaktívne tabule, softvéry a niektoré možnosti ich uplatnenia vo výučbe techniky, „Časopis Technika vzdelávanie” roč. 2, č. 2.
  • Šoltés J. (2014): Interaktívna tabuľa, ako prostriedok rozvoja vybraných kľúčových kompetencií žiakov, „Časopis Technika vzdelávanie” roč. 2, č. 2.
  • Yuanmei D. (2010): Teaching Interactively with Interactive Whiteboard: Teachers are the Key, Networking and Digital Society (ICNDS), vol. 1, no.2
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-42e8da4c-3b9c-4475-a206-28b43d00808d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.