PL EN


2015 | 1 (354) | 324-333
Article title

Oczekiwania konsumentów wobec preparatów kosmetycznych pochodzenia naturalnego wykorzystywanych w zabiegach SPA & Wellness

Content
Title variants
EN
Consumers’ Expectations towards the Cosmetic Preparations of the Natural Origin Used in SPA & Wellness Treatments
RU
Ожидания потребителей по отношению к косметическим препаратам естественного происхождения, используемым в процедурах SPA & Wellness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel artykułu: ocena efektywności stosowania zabiegów kosmetycznych i odnowy biologicznej na bazie produktów kosmetycznych pochodzenia naturalnego oferowanych w ośrodkach SPA & Wellness w Kołobrzegu w opinii kobiet korzystających z usług w tym zakresie. Podejście badawcze: materiał badawczy stanowiły wtórne i pierwotne źródła informacji. Dane pierwotne pozyskano drogą badania ankietowego, w którym uczestniczyło 120 respondentek. Główne wyniki badań: większość ankietowanych osób interesowała się zawartością składników naturalnych i substancji aktywnych w preparatach stosowanych w oferowanych zabiegach kosmetycznych i była skłonna ponieść wyższe koszty finansowe z tym związane. Zabiegami pielęgnacyjnymi z zastosowaniem produktów kosmetycznych pochodzenia naturalnego oraz ich efektywnością i skutecznością były zainteresowane zwłaszcza kobiety w wieku powyżej 30 lat. Implikacje praktyczne: korzystanie z zabiegów kosmetycznych na bazie preparatów pochodzenia naturalnego wymaga systematyczności ich stosowania wpływającej istotnie na zachowanie efektów kuracji pielęgnacyjnej. Wiąże się to jednak z wyższymi wydatkami finansowymi ponoszonymi przez potencjalnych klientów na usługi w tym zakresie. Implikacje społeczne: aktualnie odnotowuje się bardzo intensywny wzrost zainteresowania stosowaniem kosmetyków naturalnych i ekologicznych przez społeczeństwo. Kategoria artykułu: artykuł badawczy.
EN
Article’s aim: assessment of effectiveness of application of cosmetic treatments and fitness on the base of cosmetic products of the natural origin offered at SPA & Wellness centres in Kołobrzeg in the opinion of women making use of services in this area. Research approach: the research material was secondary and primary information sources. The primary data were obtained by way of the survey with 120 female respondents. Main research findings: most respondents were interested in the contents of natural components and active substances in the preparations used in the offered cosmetic treatments and they were ready to incur higher financial expenses related thereto. In nursing treatments with the use of cosmetic products of the natural origin and in effectiveness thereof were interested especially women aged above 30 years. Practical implications: the use of cosmetic treatments on the base of natural preparations requires regularity of application thereof significantly influencing retention of effects of nursing therapy. However, it is connected with higher financial expenses incurred by potential clients on services in this respect. Social implications: at present, there is noted a very intensive growth of interest in application of natural and ecological cosmetics by the society. Article’s category: research article.
RU
Цель статьи: оценка эффективности применения косметических процедур и процедур по биологической регенерации организма на базе косметических продуктов естественного происхождения в центрах SPA & Wellness в Колобжеге по мнению женщин, пользующихся услугами в этой области. Исследовательский подход: исследовательский материал представляли вторичные и первичные источники информации. Первичные данные получили путем опроса, в котором приняли участие 120 респонденток. Основные результаты обследований: большинство опрошенных лиц проявляли интерес к содержанию естественных компонентов и активных субстанций в препаратах, применяемых в предлагаемых косметических процедурах, и они были склонны нести более высокие финансовые затраты, связанные с этим. К процедурам по уходу с применением косметических продуктов естественного происхождения и к их эффективности и результативности проявляли интерес особенно женщины в возрасте свыше 30 лет. Практические импликации: пользование косметическими процедурами на базе препаратов естественного происхождения требует систематичности их применения, существенным образом влияющей на сохранение эффектов лечебных процедур. Это, однако, связано с более высокими финансовыми рас- ходами, которые несут потенциальные клиенты на услуги в этой области. Социальные импликации: в настоящее время отмечают весьма интенсивный рост общественного интереса к естественной и экологической косметике. Категория статьи: исследовательская статья.
Year
Issue
Pages
324-333
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
author
References
 • Anonim (2006), Czekolada, „Beauty Forum”, nr 6.
 • Anonim (2013), Moc olejków, “Les Nouvelles Esthetiques & SPA”, No. 5-6.
 • Arct J., Pytkowska K., Barsja K., Kifert K., Pauwels A. (red.) (2011), Leksykon surowców kosmetycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa.
 • Bury D. (2008), Powrót do natury, „Cabines”, nr 29.
 • Bury D. (2008), Nowoczesność vs. Natura, „Cabines”, nr 30.
 • Czerpak R., Jabłońska-Trypuć A. (2008), Roślinne surowce kosmetyczne, MedPharm Polska, Wrocław.
 • East R., Wright M., Vanhuele M. (2014), Zachowania konsumentów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Garbarski L. (2001), Zachowania nabywców, PWE, Warszawa.
 • Gibka J. (2007), Miodowe kuracje, “Les Nouvelles Esthetiques & SPA”, No. 4.
 • Goliszewska A. (2011), Kosmetologia pielęgnacyjna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa.
 • Jakubiak I. (2012), Ekotrend w kosmetologii i SPA, „Kosmetologia Estetyczna”, nr 1.
 • Kasprzak W., Mańkowska A. (2008), Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA, Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Kasprzak W., Mańkowska A. (2010), Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej, Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Kieżel E. (red.) (2004), Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE, Warszawa.
 • Kieżel E. (red.) (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kochański J. (2002), Balneologia i hydroterapia, AWF we Wrocławiu, Wrocław.
 • Konopacka-Brud L., Brud S. (2010), Aromaterapia w gabinecie kosmetycznym, ośrodku odnowy biologicznej Wellness i Spa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa.
 • Kwiecień A. (2008), Borowina dobra, bo polska, “Les Nouvelles Esthetiques & SPA”, No. 4.
 • Lamer-Zarawska E., Chwała C., Gwardys A. (2012), Rośliny w kosmetyce i kosmetologii przeciwstarzeniowej, Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Magiera L. (2009), Masaż w kosmetyce i odnowie biologicznej, Bio-Styl, Kraków.
 • Mazurek-Łopacinska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Pałkiewicz J. (2011), Oleje z amazońskiej dżungli, „Cabines”, nr 47.
 • Piechota-Urbańska M., Berner-Strzelczyk A. (2011), Substancje naturalne stosowane w kosmetyce, „Salon i Elegancja”, nr 11-12.
 • Ponikowska I., Ferson D. (2009), Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa, Medi Press, Warszawa.
 • Schwarz G. (2003), Leki i kosmetyki z morskiej apteki, Amber, Warszawa.
 • Siekierski M. (2008), Europejskie zasady certyfikacji kosmetyków naturalnych i organicznych, „SÖFW Journal” (wydanie polskie), nr 1.
 • Siekierski M. (2011), Rynek kosmetyków naturalnych, „Chemia i Biznes”, nr 2.
 • Sojkin B. (red.) (2003), Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa.
 • Wądołowska K. (2011), Zachowania proekologiczne Polaków, http://www.cbos.pl/SPISCOM.PL/2011/K_023_11.PDF [dostęp: 11.10.2014].
 • Witwicka L. (2011), Bliżej natury, „Beauty Forum”, nr 6.
 • Włudyga B. (2012), Borowina – czarny skarb, „Cabines”, nr 50.
 • Wróblewska A. (2011), Dopraw SPA odrobiną soli, “Les Nouvelles Esthetiques & SPA”, No. 5.
 • Wydra A. (2013), Glony – skarby morza, Les Nouvelles Esthetiques & SPA, No. 1-2 .
 • Ździebko-Zięba M. (2007), Zimna kataplazma algowa, “Les Nouvelles Esthetiques & SPA”, 4.
 • Ździebko-Zięba M. (2007), Morskie skarby w kosmetyce, „Beauty Forum”, nr 4.
 • Ździebko-Zięba M. (2012), Złoty eliksir młodości. Olej arganowy, „Beauty Forum”, nr 9.
 • Żurawicka-Koczan M. (2012), Natura, naturalność i eko w reklamie, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=1542 [dostęp: 09.10.2014].
 • http://www.cosmos-standard.org/docs/COSMOS-standard-v2-21102013.pdf
 • http://biotechnologia.pl/kosmetologia/artykuly/certyfikowanie-kosmetykow-naturalnych-w-2009rujednolicone-standardy-cosmos-a-wymagania-natrue,10823
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-42ed99db-aa08-47aa-926a-46b0e06280d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.