PL EN


2018 | 2(22) | 143-157
Article title

DYWANY KWIATOWE W OBRZĘDOWOŚCI BOŻEGO CIAŁA JAKO FENOMEN KULTUROWO-TURYSTYCZNY RACIBORSZCZYZNY

Content
Title variants
EN
FLOWER CARPETS IN THE CEREMONIES OF CORPUS CHRISTI AS A CULTURAL-TOURISM PHENOMENON OF THE SUBREGION OF RACIBORZ
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest omówienie zwyczaju układania dywanów kwiatowych na uroczystość Bożego Ciała, występującego – poza Spycimierzem (woj. łódzkie) i okolicami Strzelec Opolskich (woj. opolskie) – również w subregionie raciborskim. Oryginalne, różnobarwne i misternie wykonane chodniki (z trawy, tataraku oraz kwiatów ogrodowych i roślin dziko rosnących) powstają w ciągu kilku godzin, a mogą być źródłem doznań estetycznych zaledwie przez kilkadziesiąt minut, bowiem zaraz po zakończonej procesji eucharystycznej są usuwane z ulic poszczególnych miejscowości. Układanie dywanów kwiatowych stanowi fenomen kulturowy na skalę kraju, dlatego zjawisko to zostało zaprezentowane w kontekście turystyki kulturowej. Te „ulotne” dzieła sztuki są atrakcją turystyczną, zwłaszcza dla obcokrajowców chcących poszerzyć swoją wiedzę o historii i kulturze ziemi raciborskiej.
EN
The purpose of this article is to discuss the custom of laying flower carpets for the Corpus Christi feast, which is practised – apart from Spycimierz (Lodz province) and the vicinity of Strzelce Opolskie (Opole province) – also in the Raciborz subregion. Original, colorful and intricate carpets (of grass, calamus, garden flowers and wild plants) are made for several hours, and can be a admired only for an hour or so, because immediately after the Eucharistic procession they are removed from the streets of individual cities. Laying flower carpets is a cultural phenomenon on a national scale, which is why this phenomenon was presented in the context of cultural tourism. These transient works of art are a tourist attraction, especially for foreigners who want to broaden their knowledge about the history and culture of the Raciborz area.
Year
Volume
Pages
143-157
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Balińska A., Sieczko A., Zawadka J., Wybrane problemy rozwoju turystyki, Wyd. SGGW, Warszawa 2013.
 • Fedyk W. i in., Atrakcyjność turystyczna i komercjalizacja wybranych obiektów turystycznych w opinii specjalistycznej grupy konsumentów, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2014, nr 46.
 • Goodall B., The Dynamics of Tourism Place Marketing, [w:] Marketing Tourism Places, red. G. Ashworth, B. Goodall, Routledge, London 1990.
 • Kruczek Z., Metody badań atrakcji turystycznych, [w:] Turystyka w badaniach naukowych, red. R. Winiarski, W. Alejziak, AWF, Kraków 2005.
 • Kruczek Z., Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI wieku, [w:] Kultura i turystyka – razem, ale jak, red. A. Stasiak, WSTH, Łódź 2009.
 • Kruczek Z., Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków 2011.
 • Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja w turystyce, Wyd. Proksenia, Kraków 2010.
 • Lach K., Wierzenia, zwyczaje i obrzędy. Folklor pogranicza polsko-czeskiego, PTL, Wrocław 2004.
 • Lach K., 100 lat parafii Borucin 1906–2006, Wyd. Świętego Krzyża, Opole 2006.
 • Lundberg D., The Tourist Business, Van Nostrand Reinhold, New York 1972.
 • McCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Muza, Warszawa 2002.
 • Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań 2010.
 • Nahrstedt W., Kulturtourismus, Wyd. FernUniversität, Hagen 1997.
 • Newerla P., Uroczystości Bożego Ciała w Raciborzu, „Nowiny Raciborskie” 2012, nr 23.
 • Nowak W., Kult Eucharystii w diecezji warmińskiej 1242–1939, Wyd. Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, Olsztyn 2002.
 • Nowina-Sroczyńska E., Latocha S., Nowe czytanie tradycji, [w:] Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskim, red. E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha, UŁ, Łódź 2016.
 • Ogrodowska B., Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Muza, Warszawa 2010.
 • Ogrodowska B., Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce, Verbinum, Warszawa 2001.
 • Orłowski D., Woźniczko M., Ludowe wydarzenia religijne w wiejskiej turystyce kulturowej, [w:] Kultura i turystyka – sacrum i profanum, red. J. Mokras-Grabowska, J. Latosińska, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2016.
 • Pośpiech J., Sochacka S., Lucjan Malinowski a Śląsk (działalność śląskoznawcza, teksty ludoznawcze), Instytut Śląski, Opole 1976.
 • Prochaska-Burek U., Bolesław. Wieś na polsko-czeskim pograniczu, WAW, Bolesław 2012.
 • Purchla J., Dziedzictwo a transformacja, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2005.
 • Racibórz na bursztynowym szlaku, praca zbiorowa, WAW, Racibórz 2017.
 • Ruben M., Corpus Christi: The Eucharist in Late Medieval Culture, Cambridge University Press, New York 1991.
 • Swarbrooke J., The development and management of visitors attractions, Butterworth-Heinemann, Oxford 1995.
 • Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, PWN, Warszawa 2012.
 • Szymanderska H., Polskie tradycje świąteczne, Świat Książki, Warszawa 2003.
 • Tomczewska-Popowycz N., Wokół definicji turystyki sentymentalnej i etnicznej, „Folia Turistica” 2016, nr 40.
 • Zalewski Z., Święto Bożego Ciała w Polsce do wydania rytuału piotrkowskiego (1631), [w:] Studia z dziejów liturgii w Polsce, red. M. Rechowicz, W. Schenk, KUL, Lublin 1973.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-42f02dc8-b052-4b6e-998e-13b27f2228f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.