Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 1 (73) | 54-62

Article title

Zastosowanie crowdfundingu we wspieraniu innowacji w dziedzinie zielonej energii: przegląd praktyk oraz diagnoza potencjału i barier

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, od niemal dekady dynamicznie rozwija się na całym świecie. Mechanizm ten otwiera nowe możliwości zarówno przed przedsiębiorcami czy społecznościami szukającymi kapitału, jak i osobami chcącymi ulokować środki finansowe zgodnie ze swoimi preferencjami i wartościami, którym z różnych powodów nie odpowiada oferta tradycyjnych banków. Operatorzy platform oraz badacze wskazują, że finansowanie społecznościowe ma potencjał demokratyzacji zarówno procesu komercjalizacji innowacji, jak i sektora finansowego. Czy ten potencjał może zostać wykorzystany w sektorze rozwoju zielonej energii? By odpowiedzieć na to pytanie, autorka artykułu oferuje przegląd współczesnych zastosowań crowdfundingu w obszarze wspierania innowacji w dziedzinie zielonej energii i efektywności energetycznej oraz zidentyfikowanie, na podstawie przeglądu międzynarodowych doświadczeń, potencjału i barier crowdfundingu we wspieraniu innowacji związanych z zastosowaniem zielonej energii. Artykuł ma charakter eksploracyjny i opisowy.

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

54-62

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

author

References

 • Andersen, A.D., Johnson, B. (2015). Low-carbon development and inclusive innovation systems. Innovation and Development, 5(2), 279-296. DOI: http://doi.org/10.1080/2157930X.2015.1049849
 • Belleflamme, P., Lambert, T., Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: Tapping the right crowd. Journal of Business Venturing, 29(5), 585-609.
 • Bruton, G., Khavul, S., Siegel, D., Wright, M. (2015). New Financial Alternatives in Seeding Entrepreneurship: Microfinance, Crowdfunding, and Peer-to-Peer Innovations. Entrepreneurship: Theory and Practice, 39(1), 9-26. DOI: http://doi.org/10.1111/etap.12143
 • Choy, K., Schlagwein, D. (2016). Crowdsourcing for a better world: On the relation between IT affordances and donor motivations in charitable crowdfunding. Information Technology & People, 29(1), 221-247. DOI: http://doi.org/10.1108/ITP-09-2014-0215
 • Felin, T., Lakhani, K.R., Tushman, M. (2014). Special issue of Strategic Organization: Organizing Crowds and Innovation. Strategic Organization, 12(3), 220-221.
 • Felt, U., Wynne, B. (2007). Taking European Knowledge Society Seriously. Raport of the Expert Group on Science and Governance to the Science, Economy and Society Directorate, {Directorate-General} for Research, European Commission. European Commisision.
 • Flick, U. (2004) Design and process in qualitative research. W: U. Flick, E. von Kardorff, I. Ines (red.) Companion to Qualitative Research, 146-153. London: Sage Publications.
 • Fleming, L., Sorenson, O. (2016). Financing by and for the Masses: An Introduction to the Special Issue on Crowdfunding. California Management Review, 58(2), 5-19. DOI: http://doi.org/10.1525/cmr.2016.58.2.5
 • Fri, R.W., Savitz, M.L. (2014). Rethinking energy innovation and social science. Energy Research & Social Science, vol. 1, 183-187.
 • Galuszka, P., Brzozowska, B. (2017). Crowdfunding: Towards a redefinition of the artist's role - the case of MegaTotal. International Journal of Cultural Studies, 20(1), 83-99. DOI: http://doi.org/10.1177/1367877915586304
 • Gałuszka, P., Bystrov, V. (2013). Platforma finansowania społecznościowego jako nowy typ przedsiębiorstwa na rynku kultury. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów, vol. 125, 145-162.
 • Grubler, A., Wilson, C. (red.). (2014). Energy Technology Innovation. Learning from Historical Successes and Failures. New York: Cambridge University Press.
 • Harrison, R. (2013). Crowdfunding and the revitalisation of the early stage risk capital market: Catalyst or chimera? Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, 15(4), 283-287. DOI: http://doi.org/10.1080/13691066.2013.852331
 • Hornuf, L., Schwienbacher, A. (2014). The emergence of Crowdinvesting in Europe. Munich Discussion Paper, No. 2014-43, 1-24.
 • Harder, K., van Maaren, R. (2016). Report on the practical experience of RES project financing using crowdfunding. Crowdfunders.
 • Jones, G.A., Warner, K.J. (2016). The 21st century population-energy-climate nexus. Energy Policy, 93, 206-212. DOI: http://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.02.044
 • Kuti, M., Madarász, G. (2014). Crowdfunding. Public Finance Quarterly, 3, 355-366.
 • Latour, B. (2011). Nigdy nie byliśmy nowocześni. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Ley, A., Weaven, S. (2011). Exploring agency dynamics of crowdfunding in start-up capital financing. Academy of Entrepreneurship Journal, 17(1), 85-110.
 • Ma, Y., Liu, D. (2017). Introduction to the special issue on Crowdfunding and FinTech. Financial Innovation, 3(8), 3-6. DOI: http://doi.org/10.1186/s40854-017-0058-9
 • Malinowski, B.F., Giełzak, M. (2015). Crowdfunding. Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Massolution and Crowdsourcing LLC (2015). Massolution Crowdfunding Industry 2015 Report, Abridged Version. Massolution and Crowdsourcing.org. Pobrane z: http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/
 • Mikołajewska-Zając, K., Rodak, O. (2016). Platformy spółdzielcze jako próba rewizji korporacyjnego modelu gospodarki współdzielonej. E-Mentor, 67-73.
 • Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding. An exploratory study. Journal of Business Venturing, 29, 1-16.
 • Mollick, E., Robb, A. (2016). Democratizing Innovation and Capital Access: The Role of Crowdfunding. California Management Review, 58(2), 72-88. DOI: http://doi.org/10.1525/cmr.2016.58.2.72
 • Moriarty, P., Honnery, D. (2014). Reconnecting technological development with human welfare. Futures, 55, 32-40. DOI: http://doi.org/10.1016/j.futures.2013.12.003
 • Popkiewicz, M. (2016) Rewolucja energetyczna. Ale po co? Warszawa: Wydawnictwo Sonia Draga.
 • Rifkin, J. (2011). Trzecia rewolucja przemysłowa. Warszawa: Wydawnictwo Sonia Draga.
 • Sigar, K. (2012). Fret no more: inapplicablity of crowdfunding concerns in the internet age and the JOBS Act's safeguards. Administrative Law Review, 2(64), 474-505.
 • Stasik, A. (2015a). Jak prowadzić partycypacyjną ocenę technologii? Przegląd metod i technik. Studia BAS, 3(43), 87-112.
 • Stasik, A. (2015b). Obywatel współbadacz, czyli o pożytkach z dzielenia laboratorium - renegocjowanie umowy pomiędzy naukowcami a amatorami. Studia Socjologiczne, 4(219), 101-126.
 • Stasik, A., Gendźwiłł, A. (2014). Projektowanie badania jakościowego. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe: podejścia i teorie, 1-22. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stasik, A., Wilczyńska, E. (2018). How do we study crowdfunding? An overview of methods and introduction to new research agenda. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 26(1), 49-78. DOI: http://doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.219
 • Szulecki, K. (2017). Poland's Renewable Energy Policy Mix: European Influence and Domestic Soap Opera. SSRN Electronic Journal. DOI: http://doi.org/10.2139/ssrn.2964866
 • Szulecki, K. (2018). Conceptualizing energy democracy. Environmental Politics, 27(1), 21-41. DOI: http://doi.org/10.1080/09644016.2017.1387294
 • Vasileiadou, E., Huijben, J.C.C.M., Raven, R.P.J.M. (2016). Three is a crowd? Exploring the potential of crowdfunding for renewable energy in the Netherlands. Journal of Cleaner Production, 128, 142-155. DOI: http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.06.028
 • Hippel, E. Von. (2005). Democratizing innovation. Cambridge, Massachusetts, London, England: MIT Press. DOI: http://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2006.00192_2.x
 • Wardrop, R., Zhang, B., Rau, R., Gray, M. (2015). Moving Mainstream - The European Alternative Finance Benchmarking Report. London.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-430f23d6-3125-4907-855c-19afce184686
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.