Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 7(460) | 14-18

Article title

Wpływ sieci społecznych na zatrudnienie i płace

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Tthe efect of social networks on employment and wages

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W tym artykule dokonuję przeglądu i podsumowania intensywnie rozwijającej się literatury poświęconej znaczeniu sieci społecznych dla funkcjonowania rynku pracy. Przedstawiam krótkie wprowadzenie do ekonomii sieci społecznych oraz omawiam główne kierunki aktualnych badań w tej dziedzinie. Podkreślam empiryczne znaczenie usieciowienia rynku pracy oraz omawiam najważniejsze konsekwencje tego zjawiska. Przedstawiam modele teoretyczne Montgomery’ego (1991) oraz Calva-Armengola i Jacksona (2004, 2007) oraz możliwe wyjaśnienia nierówności rozkładu płac, zależności czasowej pozostawania na bezrobociu i międzygrupowego zróżnicowania sytuacji na rynku pracy, związane z usieciowieniem tego rynku.
EN
In this paper I review and summarise the growing literature on social networks and labour market outcomes. A short introduction to the economics of networks is provided and main directions of current research are briefly reviewed. The empirical importance of information networks in labour markets is highlighted and its main consequences are discussed. The theoretical contributions of Montgomery (1991) and Calvó-Armengol and Jackson (2004, 2007) are presented and the effects of social networks on wage inequality, duration dependence of unemployment and intergroup outcome differentials are outlined.

Year

Volume

39

Issue

Pages

14-18

Physical description

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4323cac1-c5de-4e29-8efa-77a5c3f2247b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.