Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 15 | 3 | 228-237

Article title

ANALIZA DYNAMIKI ZMIAN NA RYNKU TRANSAKCJI KUPNA-SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W POLSCE

Content

Title variants

EN
ANALYSIS OF DYNAMICS OF CHANGES ON THE REAL ESTATE TRANSACTIONS MARKET IN POLAND

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Po okresie dość intensywnego rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, liczba i wartość zawartych na tym rynku transakcji zaczęły spadać. W roku 2009 liczba zawartych transakcji była mniejsza o 32% niż w roku 2007. O tyle samo spadła również wartość wszystkich zawartych transakcji w roku 2009 w stosunku do roku poprzedniego. Jednak po roku 2009 sytuacja zaczęła się powoli poprawiać, na co wskazują dodatnie wskaźniki dynamiki badanych zjawisk. Celem artykułu jest analiza dynamiki ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży różnych rodzajów nieruchomości w Polsce w latach 2006-2012.
EN
After the period of quite intense sector development in Poland, the number and the value of transactions began to decrease. In 2009 the number of transactions entered into on the Polish market dropped of 32% compared to 2007. The value of all transactions entered into the market in 2009 also lost the same percentage in relation to the previous year. However after 2009 the situation started slowly to recover. The purpose of the article is to analise the dynamics of the amount and the values of different types purchase-sale transactions of the real estate in Poland through years 2006-2012 .

Year

Volume

15

Issue

3

Pages

228-237

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka

References

 • Belniak S. (2001) Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, str. 27-28, 42-44.
 • Bryx M. (2006) Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa, str. 47-50.
 • Foryś I. (2011) Prawidłowości na rynku nieruchomości na przykładzie lokalnego rynku mieszkaniowego, w: Gawron H. (red.) Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, str. 30-44.
 • Gawron H. (2013) Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości, w: Trojanek M. (red.) Ekonomiczne uwarunkowania decyzji na rynku nieruchomości. Wybrane problemy., Wydawnictwo Uniwersytety Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, str. 41-43.
 • Grabowski T. K. (2012) Analiza statystyczna cen ziemi rolniczej w Polsce (2005-2010), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XIII/1, str. 106-117.
 • Kałkowski L. (red.) (2003) Rynek nieruchomości w Polsce, Twigger, Warszawa, str.15.
 • Kowalczyk P. (2011) Analiza wrocławskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych, w: Gawron H. (red.) Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, str. 106-118.
 • Kucharska-Stasiak E. (2006) Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 40-41.
 • Śliwiński A. (2000) Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami, Agencja Wydawnicza ”Placet”, Warszawa, str. 45-46.
 • Trojanowski D. (2011) Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami hotelowymi na przykładzie województwa pomorskiego, w: Gawron H. (red.) Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, str. 119-133.
 • Urban S., Kowalska A. (2014) Mieszkalnictwo w Polsce, Wiadomości Statystyczne, marzec 2014, GUS Warszawa , str. 36-46.
 • "Obrót nieruchomościami w 2012 r.”, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2013. (www.stat.gov.pl).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-433769c1-827f-46f2-8902-2f4bde0208f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.