PL EN


2014 | 2(14) | 185-204
Article title

Cyfrowe strategie badań i edukacji humanistycznej

Content
Title variants
EN
Digital strategies of humanistic research and education
Languages of publication
Abstracts
EN
The following issues are being discussed in the article: digital tools in humanistic research, the methodology of on-line research and the specific character of research on the Internet, tools of informative technology in Polonistic university education (methodology of on-line teaching), psychological and pedagogical aspects of university e0learning (educational strategies used in distant learning).
Contributors
 • Katedra Dydaktyki Literatury i Języka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska, adziak@kul.pl
References
 • Bomba R., 2013, Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych, w: Radomski A., Bomba R., red., Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet/Nowe media/Kultura 2.0, Lublin, http://e-naukowiec.eu/zwrot-cyfrowy-w-humanistyce, [dostęp 10.07.2014].
 • Bomba R., Wprowadzenie do tworzenia wizualizacji mediów za pomocą programu ImagePlot, https://docs.google.com/presentation/d/1TWRsRwliqZZMfvLa3hRs83uWvwBEflyqJMgRRrBQF58/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.p, [dostęp 15.07.2014].
 • Celiński P., 2013, Renesansowe korzenie cyfrowego zwrotu, w: Radomski A., Bomba R., red., Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet/Nowe media/Kultura 2.0, Lublin, http://e-naukowiec.eu/zwrot-cyfrowy-w-humanistyce, [dostęp 10.07.2014].
 • Dąbrowski M., 2013, E¬ learning w szkolnictwie wyższym, w: „Studia BAS”, nr 3, http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/66B19F03A052497FC1257BDC0029FE66/$File/Strony%20odStudia_BAS_35i¬ 10.pdf, [dostęp 14.07.2014].
 • Dziak A., 2012, Edukacja polonistyczna w dobie dygitalizacji, Lublin.
 • Dziak A., 2013, Wybrane narzędzia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych, w: „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, t. XXI, nr 1–2 (81–82).
 • Dziak A., Polonista w erze dygitalizacji, w: Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, w druku.
 • Dziak A., Techniki cyfrowego wspomagania procesu dydaktycznego, w druku.
 • Kirschenbaum K., 2012, What Is Digital Humanities and What’s It Doing in English Departments?, w: Gold M.K., red., Debates in the Digital Humanities, Minneapolis, http://dhdebates.gc .cuny.edu, [dostęp 13.07.2014].
 • Kwaśniewski K., [wpis z 28 sierpnia 2013], Najlepsze programy do e-learningu w roku 2012, na blogu Technologie – inteligentne rozwiązania, http://etechnologie.pl/blog/najlepsze-programy-do-e-learningu, [dostęp 16.07.2014].
 • Maryl M., [wpis z 12 września 2013a], Crowdsourcing w interpretacji, na blogu Tekst spersowanlizowany, http://tekst.maryl.org/13-crowdsourcing-interpretacji, [dostęp 15.07.2014].
 • Maryl M., [wpis z 25 września 2013b], Przykład interpretacji kolektywnej, na blogu Tekst spersowanlizowany, http://tekst.maryl.org/13-crowdsourcing-interpretacji, [dostęp 15.07.2014].
 • Meger M., 2012, Od behawioryzmu do konektywizmu współczesnego e-learningu, w: „EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej”, nr 1, http://wyrwidab.come.uw.edu.pl/ojs/index.php/ eduakcja/article/view/53/74, [dostęp 10.07.2014].
 • Nacher A., 2013, Poza cyfrowość w zwrocie cyfrowym – od humanistyki cyfrowej do spekulatywnej komputacji, w: Radomski A., Bomba R., red., Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet/Nowe media/Kultura 2.0, Lublin, http://e-naukowiec.eu/zwrot-cyfrowy-w-humanistyce, [dostęp 10.07.2014].
 • Penkowska G., 2010, Meandry e-learningu, Warszawa.
 • Pisarski M., 2012, Analiza i wartościowanie dzieła literatury cyfrowej, w: Górska¬ Olesińska M., red., Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, Opole.
 • Przewodnik po aplikacjach web 2.0 stosowanych w edukacji, http://www.e-mentor.edu.pl/aps/index, [dostęp 10.07.2014].
 • Radomski A., O potrzebę wizualizacji w naukach o kulturze, https://www.academia .edu/4081117/135865161_O_potrzebe_wizualizacji_wiedzy_w_naukach_o_kulturze, [dostęp 12.07.2014].
 • Schreibman S., Siemens R., Unsworth J., red., 2004, A Companion to Digital Humanities, www.digitalhumanities.org/companion, [dostęp 15.07.2014].
 • Stasieńko J., 2011, Perspektywy wykorzystania wizualizacji cyfrowych w badaniu utworów literackich, w: Wilk E., Górska-Olesińska M., red., Od liberatury do e-literatury, Opole.
 • Świątecka A., oprac., 2013, Digital storytelling. Podręcznik dla edukatorów, http://www .slideshare.net/fundacjaadhoc/digital¬ storytelling-podrcznik-dla-edukatorw, [dostęp 17. 07.2014].
 • Wieczorek-Tomaszewska M., 2013, Perspektywy wykorzystania wizualizacji cyfrowych w badaniu utworów literackich, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2013/referaty_2013_10/wieczo rek.pdf, [dostęp 14.07.2014].
 • Wierzbicka A., 2013, E-learning – nowy paradygmat komunikacji w dyskursie akademickim?, w: Radomski A., Bomba R., red., Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet/Nowe media/Kultura 2.0, Lublin, http://e-naukowiec.eu/zwrot-cyfrowy-w-humanistyce, [dostęp 10.07.2014].
 • Wilkowski M., 2013, Wprowadzenie do historii cyfrowej, Gdańsk.
 • books.google.com, [dostęp 15.07.2014].
 • books.google.com/ngrams, [dostęp 15.07.2014].
 • http://forums.markzdanielewski.com/forum/house¬ of¬ leaves?3-House-Of-Leaves=&s =b8a9f8819f6fec15ed5ae02926405bfa, [dostęp 24.07.2014].
 • http://idhmc.tamu.edu/poetess, [dostęp 10.07.2014].
 • http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112461470, [dostęp 17.07.2014].
 • http://teatrnn.pl/podziemia/node/56, [dostęp 30.07.2014]
 • http://vimeo.com/7391996, [dostęp 30.07.2014].
 • http://www.audiohistoria.pl/web, [dostęp 30.07.2014].
 • lab.softwarestudies.com, [dostęp 15.07.2014].
 • setiathome.berkeley.edu, [dostęp 20.07.2014].
 • valley.lib.virginia.edu, [dostęp 10.07.2014].
 • www.ancientlives.org/?lang=pl, [dostęp 20.07.2014].
 • www.stefanieposavec.co.uk/writing-without-words, [dostęp 10.07.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-43468c44-612d-434d-a72e-9dbf68a29634
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.