Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 10(463) | 26-33

Article title

Skuteczność poszukiwania zatrudnienia a prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce przed i po 2010 r.

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The job search effectiveness in the light of the unemployment benefits system before and after 2010

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zawiera próbę oceny wpływu wprowadzonej 1 stycznia 2010 roku zasady degresji wysokości wypłacanego zasiłku wraz z upływem czasu poszukiwania pracy na prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia przez osoby bezrobotne. Badanie przeprowadzone w oparciu o dane mikroekonomiczne Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za okres 2008 – 2010 potwierdziło negatywny wpływ posiadania uprawnień do zasiłku na skuteczność poszukiwań pracy oraz wskazało, że wprowadzone zmiany nie poprawiły sytuacji w tym zakresie. Zasiłkobiorcy, którzy uzyskali prawo do zasiłku na zasadach obowiązujących zarówno przed jak i po 2010 r., częściej niż bezrobotni bez prawa do zasiłku szukając pracy, podejmowali działania charakteryzujące się obiektywnie niższą skutecznością.
EN
The article aims at assessing the impact of degression rule in unemployment benefits level implemented on January 1st, 2010 on transition probability from unemployment to employment. According to new conditions magnitude of unemployment benefit decreases when unemployment duration increases. Empirical analysis based on micro data from Labour Force Survey 2008 – 2010 period shows negative impact of entitlement on search efficiency and indicates that introduced changes have not proved the situation. The unemployed receiving benefits, regardless of rules according to which it was granted, more often than other unemployed workers performed relatively less efficient job search methods.

Year

Volume

39

Issue

Pages

26-33

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Łódzki
author
  • Uniwersytet Łódzki

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-43687225-8ab4-4b55-968d-b7fa2f2a9857
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.