PL EN


2014 | 4 | 1 | 95-101
Article title

Satisfaction with obstetric care in the early postnatal period

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Introduction: Satisfaction with medical care is defined as the patient’s level of acceptance of healthcare, taking into account his or her needs and expectations. Purpose: Determining the level of satisfaction with care in the early postnatal period. Identification of factors affecting the level of satisfaction with care in the early postnatal period. Materials and methods: The study covered 100 women aged 15-45, patients of the Obstetrics and Gynecology Department. The study employed the diagnostic survey method, using a custom-designed questionnaire. Results: 68% of hospitalized patients rated the conditions in the unit as good and very good. According to 42% of them, both the doctors and the midwives provided the patients with exhaustive information and expressed empathy. 54% of the surveyed women had not been acquainted with the floor plan of the unit, and 75% of the personnel had not revealed their names or functions to the patients. Conclusions: More than a half of the respondents assessed the level of care as good or very good. Assessing the early postnatal care they received, they mostly considered the conditions ensured by the hospital, the level of care from the personnel, both with respect to the women and newborns, and the general atmosphere in the unit.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
95-101
Physical description
Contributors
References
 • Lindert O, Tomaszewska K, Grabowski J. Ginekologia i położnictwo. Wrocław: Wyd. Medyczne Urban & Partner; 2011. (Polish)
 • Troszyński M. Ćwiczenia położnicze. Warszawa: Wyd. PZWL; 2003. (Polish)
 • Brębowicz GH.Położnictwo i ginekologia. Repetytorium. Warszawa: Wyd. PZWL; 2010. (Polish)
 • Heszen I, Żylińska J. Psychologia zdrowia. [In:] Osobowościowe wyznaczniki satysfakcji z życia, Ogińska- Bulik N, Juczyński Z. (red) Warszawa: Wyd. Akademica. 2008. p. 89-101.(Polish)
 • Słownik języka polskiego. T. V. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN; 2007. (Polish)
 • Dozier AM, Kitzman H, Ingersoll GL, Holmberg S, Schultz AW. Development of an instrument to measure patient perception of the quality of nursing care. Res Nurs Health. 2001 Nov;24(6):517-506.
 • Lenatowicz H. Zarządzanie jakością w pielęgniarstwie. Warszawa: Wyd. CEM; 1998. (Polish)
 • Marcinowicz L. Satysfakcja pacjenta. Mag Pielęg Położ. 2005; 5:10. (Polish)
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009r.) Dz. U. 2009. 52. 417. (Polish)
 • Johansson P, Oléni M, Fridlund B. Patient satisfaction with nursing care in the context of health care: a literature study. Scand J Caring Sci. 2002 Dec; 16(4):337-44.
 • Piegoń G. Satysfakcja pacjentów kluczem do sukcesów. Mag Pielęg Położ. 2004;6:13. (Polish)
 • Burda K. Analiza problematyki satysfakcji pacjenta w powiązaniu z zagadnieniami dotyczącymi jakości opieki zdrowotnej. Antidotum. 2003;12(1): 61-80. (Polish)
 • Gomes B, Mandes M. Interface between quality of health and patients' satisfatcion. Servir. 2008 Jan-Feb; 56(1):6-14.
 • Donabedian A. The quality of care. How can it be assessed? JAMA. 1988 Sep; 260(12):1743-8.
 • Otani K, Kurz RS. The impact of nursing care and other healthcare attributes on hospitalized patient satisfaction and behavioral intentions. J Health Care Manage. 2004 Mar; 46(3):181-196.
 • Wroński K, Bocian R. Dlaczego Zakłady Opieki Zdrowotnej powinny badać satysfakcję pacjentów z oferowanych przez siebie usług medycznych? Pielęg Chir Angiol. 2009 Oct;4: 127-30. (Polish)
 • Yellen E, Davis G, Ricard R. The Measuring of Patient Satisfaction. J Nurs Care Qual. 2002 July;16(4):23-9.
 • Goldstein E, Farquhar M., Crofton C, Darby C, Garfinkel S. Measuring Hospital Care from the Patients' Perespective: An Overview of the CAHPS Hospital Survey Development Process. HSR: Health Serv Res. 2005 Dec;40(6):1977-95.
 • Pascoe GC. Patient satisfaction in primary health care: a literature review and analysis. Eval Program Plann. 1983; 6(3-4):185-210.
 • Redfern SJ, Norman IJ. Measuring the quality of care. A consideration of different approaches. J Adv Nurs. 1990 Nov; 15(11):1260-71.
 • Doering E. Factors influencing inpatients satisfaction with care. QRBQual Rev Bull. 1983 Nov; 9(10):291-9.
 • Mykowska A. Satysfakcja pacjenta a jakość obsługi medycznej. Zdr Zarz. 2002; 4(6): 69-73. (Polish)
 • Sears M, Sears W. Księga Rodzicielstwa Bliskości. Przewodnik po opiece i pielęgnacji dziecka od chwili narodzin. Warszawa: Wyd. MAMANIA; 2013. (Polish)
 • CBOS: Opinie o opiece zdrowotnej. Warszawa: CBOS; 2009.BS/55.(Polish)
 • Lichtenberg-Kokoszko E, Janiuk E, Dzierżanowski J. Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne.Kraków:Wyd. Impuls;2008.p.67-89.(Polish)
 • Kraśnianin E, Semczuk M, Skręt A, Semczuk A.Statystyka opieki okołoporodowej pacjentek rodzących w Polsce/Rzeszów i Republice Federacji Niemieckiej. Ginekol Pol. 2013 Jan;1(84):23-17. (Polish)
 • Marianowski L, Pietrzak B. Od poczęcia do narodzin. Warszawa: Wyd. Czelej; 2003.p.42- 79.(Polish)
 • Charles C, Chapman V. Prowadzenie porodu. Warszawa: Wyd. PZWL; 2011.p.5- 17.(Polish)
 • Ciszewski J. Prawa pacjenta w aspekcie odpowiedzialności lekarza za niektóre szkody medyczne. Gdańsk: Wyd. Arche; 2002. p.61-270.(Polish)
 • CBOS: Informacje pacjentów o stanie zdrowia i przebiegu leczenia. Warszawa: CBOS;2001. BS/75. (Polish)
 • Krajewska-Kułak E, Wróblewska K, Kruszewa R Szpakow A, Kułak W, Baranowska A, Jankowiak B, Krajewska K, Kondzior D, Lewko J, Łukaszuk C, Rolka H, Klimaszewska K, Kowalczuk K, Sierakowska M, Szyszko-Perłowska A, Van Damme-Ostapowicz K, Jaszewski M, Kowalewska B, Chilińska J, Gołębiewska A. Ocena zaufania pacjent lekarz z zastosowaniem skali Aderson i Dedrick. Probl Hig Epidemiol. 2008 Jul; 89(3):414-8. (Polish)
 • Jacek A, Ożóg K. Przestrzeganie praw pacjenta przez personel medyczny. Hygea Public Health. 2012 Jul;47(3);264-71. (Polish)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-437be4eb-e35d-4aaa-9786-9dbd05fc90b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.