PL EN


2017 | 483 | 118-135
Article title

Kierunki rozwoju energetyki regionalnej i zachowania odbiorców energii a jakość życia

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Celem artykułu jest wskazanie kierunków rozwoju energetyki regionalnej przyczyniających się do poprawy jakości życia oraz identyfikacja czynników ograniczających rozwój proekologicznej energetyki wymagającej bezpośredniego zaangażowania gospodarstw domowych. Przedstawiono analizę porównawczą wyników badań przeprowadzonych na Dolnym Śląsku w ramach dwóch projektów: (1) Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi oraz (2) Opracowanie modelu zachowań prosumenta na rynku energii. Na podstawie pierwszego projektu wyselekcjonowano najistotniejsze dla poprawy jakości życia tezy Delphi (tj. technologie i działania). Część z nich dotyczyła m.in.: rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej wśród odbiorców, w tym gospodarstw domowych (np. fotowoltaiki), segregacji śmieci, poprawy efektywności użytkowania energii. Wyniki drugiego projektu umożliwiły wskazanie kluczowych proekologicznych zachowań odbiorców energii elektrycznej oraz największych barier ich instalowania, którymi są ograniczenia finansowe oraz nawyki ankietowanych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4384d4e9-2a2b-4ca9-9e6c-6e3313cb2176
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.