Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 12 | 235-260

Article title

Przemiany demograficzne a problem polityki społecznej współczesnej Polski (na przykładzie regionu dolnośląskiego)

Content

Title variants

EN
Demographic changes and problems of social policies in contemporary Poland (on the example of the Lower Silesia region)

Conference

-

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Z prognoz demograficznych wynika, iż starzenie się ludności w Polsce, w tym ludności Dolnego Śląska, będzie przebiegać coraz gwałtowniej. Zmiany te będą wpływały na potrzebę uaktualnienia funkcjonowania lokalnej i regionalnej polityki społecznej. Samorządy lokalne będą zmuszone do podejmowania działań krótko i długoterminowych, dostosowując te plany do określonej sytuacji demograficznej (m.in. w obszarze ochrony zdrowia, funkcjonowania pomocy społecznej). W artykule przywołano i przeanalizowano Dolnośląską Strategię Integracji Społecznej na lata 2014-2020, Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Wołów na lata 2016-2026 oraz inne koncepcje badanej problematyki.
EN
According to demographic prognosis the process of ageing of the Lower Silesian population is going to intensify greatly. Such changes will require updating local and regional social policy. Local governments will be obliged to take actions, both in short- and long-term perspectives, as far as adjusting plans to the present demographic situation is concerned (especially issues of health and social care). The article presents the analysis of the Lower Silesian Strategy of Social Integration for 2014-2020 as well as The Strategy of Solving Social Problems of Wołów Commune for 2016-2026 and also the legal basis of the issue introduced in the article.

Publisher

Journal

Year

Issue

12

Pages

235-260

Physical description

artykuł naukowy

Document type

-

Dates

published
2019-11-10

Contributors

  • Komenda Miejska Policji w Legnicy; PWSZ im. Witelona w Legnicy
  • -

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3109

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4398fe29-5d06-43ee-92a8-367e439d646e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.