Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 97 | 1 | 118-126

Article title

Piętnastowieczne „hejstać” a współczesne „hejtować” – o agresji werbalnej w polszczyźnie

Title variants

EN
The fifteenth-century “hejstać” and contemporary “hejtować” – about verbal aggression

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W tytule artykułu umieszczono dwa wyrazy z zakresu agresji werbalnej: unikatowy (w świetle zachowanych materiałów) datowany na XV wiek czasownik „hejstać” oraz cieszące się dużą popularnością współczesne „hejtować” zapożyczone z języka angielskiego. Autorki doprecyzowują ich znaczenie, docierają do ich wspólnego praindoeuropejskiego rdzenia i sytuują je pod kątem motywacji semantycznej na tle innych wyrazów z tego zakresu.
EN
The title of the article contains two words in the field of verbal aggression: the Old Polish verb “hejstać” – unique in the light of preserved materials, dating back to the fifteenth century – and the contemporary Polish verb “hejtować” – a very popular borrowing from English. The authors clarify their meanings, refer to their etymology and identify their common origin from *hatjan. Finally, authors compare them with other words in this field, based on their semantic motivation.

Journal

Year

Volume

97

Issue

1

Pages

118-126

Physical description

Contributors

author
  • Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków
author
  • Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-439a6006-0a61-4811-858d-ba1cb4258e2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.