Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 10 | 35-67

Article title

Przywództwo publiczne w czasie kryzysu – teoria i praktyka

Authors

Content

Title variants

EN
Public Administration in Time of Crisis – Theory and Practice

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje wybrane koncepcje ponowoczesności, których autorzy twierdzą, że kryzys jest immanentną cechą współczesnych czasów, co stawia przed sektorem publicznym nowe zadania. Następnie przedstawia elementy weberowskiej i neo-weberowskich koncepcji lidera charyzmatycznego. W ostatniej części pokazuje przydatność teorii lidera charyzmatycznego w uję-ciu Webera do badań nad sektorem publicznym.
EN
The purpose of this article is to review chosen concepts of postmodernity, al-leging that crisis is an immanent feature of present times and the public sector is facing a new dimension of challenges. Further, it presents elements of we-berian and neo-weberian theories of charismatic leader and asserts that weberian perspective of charismatic leader can be valid in public sector research.

Year

Issue

10

Pages

35-67

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Warszawski Instytut Nauk Politycznych Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa

References

 • Antonakis J., Transformational and charismatic Leadership .The Nature of Leadership, London-New Delhi-Singapore-Washington DC 2011.
 • Avolio B. J. , Yammarino F. J., Introduction to 10th Anniversary Edition [w:] Avolio B J.,
 • Yammarino F. J. (red.), Transformational and Charismatic Leadership.The Road Ahead, Wagon Lane 2013.
 • Barnes D. F., Charisma and Religious Leadership: An Historical Analysis, [w:] „Journal for the Scientific Study of Religion” 1978, vol. 17, nr 1.
 • Bass B. M., Leadership and performance beyond expectations, New York 1985.
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej rzeczywistości, Warszawa 2004.
 • Boin A., Hart P.'t, Public Leadership in Times of Crisis: Mission Impossible?, [w:] „Public Administration Review” 2003 , nr 5.
 • Burns J. M., Leadership, New York 1978.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2013.
 • Chmielewski P., Semantyka kryzysu, [w:] „Problemy Zarządzania” 2003, nr 2.
 • Crant J. M., Bateman T. S., Charismatic leadership viewed from above: the impact of proactive personality, [w:] „Journal of Organizational Behavior” 2000, vol. 21, nr 1.
 • De Hoogh A. H. B., Den Hartog D. N., Koopman P. L., Linking the Big Five-Factors of Personality to Charismatic and Transactional Leadership; Perceived Dynamic Work Environment as a Moderator, [w:] „Journal of Organizational Behavior” 2005, vol. 26, nr 7.
 • Dilts R., Od przewodnika do inspiratora, Warszawa 2006.
 • Dorfman P. W., House R. J., Cultural influences on organizational leadership. [w:] House R. J., Hanges P. J., Javidan M. , Dorfman P. W., Gupta V., Culture, Leadership, and Organizations. The Globe Study of 62 Societes, London – New Delhi 2004.
 • Downton J. V., Rebel leadership. Commitment and Charisma in the revolutionary process, New York 1973.
 • House R. J., A 1976 Theory of Charismatic Leadership Effectiveness [w:] Hunt J. G. (red.), Leadership: The Cutting Edge, Carbondale, Southern Illinois 1976.
 • House R. J., Hanges P. J., Javidan M., Dorfman P. W., Gupta V., Culture, Leadership, and Organizations. The Globe Study of 62 Societes, London – New Delhi 2004.
 • Howell J. M., Shamir B., The Role of Followers in the Charismatic Leadership Process: Relationships and Their Consequences, [w:] „The Academy of Management Review” 2005,vol. 30, nr 1.
 • Javidan M., Waldman D.A., Exploring Charismatic Leadership in the Public Sector: Measurement and Consequences, [w:] „Public Administration Review” 2003, vol. 63, nr 2.
 • Johnson D.P., Dillemas of Charismatic Leadership: The Case of the People’s Temple, [w:] „Sociological Analysis” 1979, vol.40, nr 4.
 • Krishnan V. R., Impact on transformational leadership on followers’ influence strategies, [w:] „The Leadership and Organization Development Journal” 2004, nr 25.
 • Lachowska D., Wstęp do wydania polskiego, [w:] Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002.
 • Pearson C.M., Clair J.A., Reframing Crisis Management. [w:] Boin A. (red.) Crisis Management, Los Angeles-New Delhi-London-Singapore 2008.
 • Popper M., The development of Charismatic Leaders, [w:] „Political Psychology” 2000, vol. 21, nr 4.
 • Staniszkis J., Antropologia władzy, Warszawa 2009.
 • Tabor J., Kształcenie pracowników w kryzysie-czy tracą najlepsi?, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/33/id/718, 14.06.2014; Raport: Polski Menedżer 2010 – kwalifikacje, sukces, zarobki, http://www.hrnews.pl/reports/Raport_Talent_Club_Polski_Mened%C5%BCer_2010.pdf, 14.06.2014, Raport: Komunikacja wewnętrzna w Polsce 2010,http://www.gfmp.com.pl/servlet/upload?path=Baza_wiedzy/GFMP_BW_R_Komunikacja_wewnetrzna_w_Polsce_2010.pdf, 14. 06. 2014,Raport: Czas próby – HR po kryzysie, http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/756, 14.06.2014.
 • Van Wart M., Lessons from Leadership Theory and the Contemporary Challenges of Leaders, [w:] „Public Administration Review” 2013, vol.73, nr 4.
 • Weber M., Gospodarka I społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002.
 • Willner A.R., Willner D., The Rise and Role of Charismatic Leaders, [w:] „Annals of the American Academy of Political and Social Science” 1965.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-43d2cf30-ac1c-4673-bdc6-1b32b6de4842
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.