PL EN


2012 | 2 (337) | 21-32
Article title

Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością w małych i średnich organizacjach handlowych

Content
Title variants
EN
ASSESSMENT OF OPERATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN SMALL AND MEDIUM TRADE ORGANISATIONS
RU
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В МЕЛКИХ И СРЕДНИХ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przyjmuje się, że wdrażanie systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001 jest optymalną propozycją dla organizacji pragnących doskonalić wewnętrzne procesy zarządzania oraz cechujących się wysoką dbałością o poziom jakości wyrobów oraz potrzeby klienta. Niestety, nie zawsze implementacja wymagań systemu zarządzania jakością przynosi oczekiwane rezultaty. Celem autorów publikacji jest próba oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością w małych i średnich organizacjach handlowych.
EN
It’s understood that implementation of the quality management system is an excellent proposition for the organisations that want to improve their internal processes and also characterised by a high level of attention to a product quality and customer needs. Unfortunately, not always the implementation of requirements of the quality management system delivers the wanted results. An idea of the publication is to try to assess functioning of the quality management system in small and medium trade organisations.
RU
Считают, что внедрение систем управления качеством по стандарту ISO 9001 – оптимальное предложение для организаций, которые хотят совершенствовать внутренние процессы управления и для которых характерна высокая забота об уровне качества изделий и о потребностях клиента. Увы, не всегда внедрение требований системы управления качеством приносит ожидаемые результаты. Цель публикации – попытка оценить функционирование системы управления качеством в мелких и средних торговых организациях.
Year
Issue
Pages
21-32
Physical description
Dates
published
2012-03-2012-04
Contributors
author
  • Politechnika Rzeszowska – Rzeszów
  • Uniwersytet Ekonomiczny – Kraków
References
  • Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2007.
  • Łunarski J., Zarządzanie jakością – standardy i zasady, WNT, Warszawa 2008.
  • Miller P., Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji, Difin, Warszawa 2011.
  • Sikora T. (red.), Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2010.
  • Skrzypek E., Jakość a doskonalenie organizacji, (w:) Sikora T., Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków 2010.
  • Wierzbic A., Korzyści związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 na przykładzie polskich małych i średnich przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Katedry Zarządzania” 2003, nr 4.
  • Wojtowicz K., Organizacyjne skutki potwierdzenia zgodności systemów zarządzania jakością z normą ISO 9000, „Problemy Jakości” 2003, nr 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-43eb1723-d04d-44ef-b1f9-6648e313b214
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.