PL EN


2013 | 1(7) | 20-30
Article title

Research and services provision on the world research market

Content
Title variants
PL
Badania i świadczenie usług na światowym rynku badań
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
It is necessary to create new knowledge for the development of the economy. The source of new knowledge are research: basic, applied and industrial, which complement each other to form one whole. Each of these research has other sources of financing and other purposes. Due to the large influx of foreign technology to Poland industrial research is not growing as we would expect. To balance this deficiency the Research Institutes may provide services on the world market. It would be advisable to seek the provision of services on the global research market so that it could became a Polish smart specialization. This specialization would include the sale of intellect, which should never run out of customers.
PL
Dla rozwoju gospodarki niezbędne jest tworzenie nowej wiedzy. Źródłem nowej wiedzy są badania: podstawowe, stosowane i przemysłowe, które wzajemnie się uzupełniają tworząc jedną całość. Każde z tych badań ma inne źródła finansowania oraz inne cele. W związku ze znacznym napływem do Polski zagranicznych technologii badania przemysłowe nie rozwijają się tak jak można by oczekiwać. Dla zrównoważenia tego niedoboru może być świadczenie przez instytuty badawcze, usług na rynku światowym. Byłoby celowym podjęcie starań świadczenia usług na światowym rynku badań tak by stało się to polską inteligentną specjalizacją. Specjalizacja ta obejmowałaby sprzedaż intelektu, na który nigdy nie powinno zabraknąć klientów.
Publisher
Year
Issue
Pages
20-30
Physical description
Dates
published
2013-03
Contributors
References
  • Marcin Bartnicki, Polska nauka wśród najsłabszych w UE. Jesteśmy mniej „odkrywczy”?, http://wiadomosci.wp.pl/kat,133554,title,Polska-nauka-wsrod-najslabszych-w-UE-Jestesmy-mniej-odkrywczy,wid,15077221,wiadomosc.html, 05.06.2013.
  • Mirosława Pluta-Olearnik, Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych, „Marketing instytucji naukowych i badawczych 4”, red. dr hab. inż. Witold Wiśniowski, Prace Instytutu Lotnictwa nr 225, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2012
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-43ec6e77-8344-4c49-9c7f-723efdfa3e66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.