Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 211 | 151-161

Article title

Kondycja finansowa górnośląskich brackich kas pensyjnych w latach wielkiego kryzysu ekonomicznego

Content

Title variants

EN
The financial situation of bracka funding years of the great depression

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the period, the miners from the Upper Silesia who employed in the Brackie companies could genesis from additional retirement insurance. However the amount of a benefit which waft paid the Brackie founding depended mainly an econom¬ics situation which was confirmed by the data from years of the Great Depression.

Year

Volume

211

Pages

151-161

Physical description

Contributors

References

 • Cywiński B.: Przemysł polski i nasze położenie gospodarcze. Dom Książki Polskiej, Warszawa 1934.
 • Kofman J.: „Lewiatan” a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-polityczne Drugiej Rzeczypospolitej. Z dziejów ideologii kół wielkokapitalistycznych w Polsce. PWN, Warszawa 1986.
 • Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J.: Historia gospodarcza Polski XIXi XX wieku. PWN, Warszawa 1966.
 • Landau Z.: Dwusektorowy układ gospodarki Polski międzywojennej i jego konsekwencje. „Przegląd Historyczny” 1972, nr 3.
 • Landau Z.: Wpływ kapitałów obcych na gospodarkę polską. „Finanse” 1965, nr 1.
 • Landau Z., Tomaszewski J.: Gospodarka Polski międzywojennej 1930-1935. Wielki kryzys gospodarczy. Książka i Wiedza, Warszawa 1982.
 • Popkiewicz J., Ryszka F.: Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski między-wojennej. Studium historyczno-gospodarcze. Instytut Śląski, Opole 1959.
 • Rusiński W.: Zarys historii gospodarczej Polski. Czasy nowożytne i najnowsze (1500-1939). Książka i Wiedza, Warszawa 1979.
 • Sprawozdanie Spółki Brackiej za lata 1924-1938, tabela XX. „Śląskie Wiadomości Sta-tystyczne” 1934-1939.
 • Wanatowicz W.: Pszczyńskie Bractwo Górnicze w okresie międzywojennym. „Studia i materiały z dziejów Śląska” 1971, t. XI.
 • Wanatowicz M.: Ubezpieczenia brackie na Górnym Śląsku w latach 1922-1939. PWN, Warszawa-Kraków 1973.
 • Woźniczka F.: Minęło sto lat od czasu założenia byłej Spółki Brackiej w Tarnowskich Górach. „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych” 1956, nr 12.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4420965c-5645-40c4-b889-94b4df6bc8a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.