Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 8 | 3

Article title

Kształtowanie się płci kulturowej dzieci w rodzinach jednopłciowych. Wpływ tożsamości seksualnej na postrzeganie ról płciowych

Content

Title variants

EN
Gender Development in Children of Same-Sex Families: The Impact of Sexual Identity on the Perception of Sex Roles

Conference

Non-normative Family Practices / Nienormatywne praktyki rodzinne

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The aim of this paper is to present an overview of research on gender identity development of children raised either in same-sex families or by a non-heterosexual parent. Not only is it significant to explore whether the families under consideration socialise their children in any different way than heterosexual parents do. It is also worth investigating whether or not children from non-heteronormative families exhibit any traits stereotypically ascribed to their sex/gender to a greater extent than their peers from heterosexual families. As it turns out, stronger gender nonconformity of children from non-heterosexual families may be one of very few differences between children from these two family models.
PL
Celem niniejszej pracy jest przegląd badań na temat kształtowania się płci kulturowej dzieci wychowywanych w rodzinach jednopłciowych lub przez nieheteroseksualnego rodzica. Istotne jest nie tylko to, czy badane rodziny socjalizują swoje dzieci w odmienny sposób, ale również to, czy dzieci te wykazują cechy typowe bądź nietypowe dla swojej płci w stopniu większym niż ich rówieśnicy wychowujący się w rodzinach heteroseksualnych. Jak się okazuje, większy nonkonformizm względem tradycyjnych ról płciowych dzieci z rodzin nieheteroseksualnych jest jedną z bardzo nielicznych różnic, jakie zaobserwowano między dziećmi z obu typów rodzin.

Year

Issue

8

Pages

3

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-442a8f9a-e42d-4340-846b-27bbf112b2d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.