PL EN


2013 | 155 | 82-96
Article title

Analiza i ocena jakości krajowych zasobów informacji o nieruchomościach w aspekcie ich wykorzystania do opracowania indeksu cen

Content
Title variants
EN
The Possibility of the Research into Real Estate Price Index in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Real estate price index is a research tool very well known all over the world, especially in developed countries. Together with development of real estate market in Poland the need of creating a real estate price index arises. There are however some obstacles - one of them stems from difficulty with accessing essential information regarding prices and features of the real estates. Studies conducted by polish research institutes should aim at defining real estate price index basing on the hedonic methods, whereas all the administrative activities should concentrate on creating general real estates database, which would include information essential for defining the price index.
Year
Volume
155
Pages
82-96
Physical description
Contributors
References
 • Foryś I., Kokot S.: Preferencje potencjalnych nabywców w określaniu wag cech rynkowych nieruchomości. "Studia i Materiały TNN" 2008, Vol. 16, nr 2.
 • Łaszek J., Widłak M.: Badanie cen na rynku mieszkań prywatnych zamieszkałych przez właściciela z perspektywy banku centralnego. "Bank i Kredyt" 2008, nr 8.
 • Tomczyk E., Widłak M.: Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy. "Bank i Kredyt" 2010, nr 1.
 • Trojanek R.: Wahania cen na rynku mieszkaniowym. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Urban K.: Metodyczne podstawy konstrukcji indeksów rynku nieruchomości. "Finansowanie Nieruchomości" 2009, nr 2.
 • Widłak M.: Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr. "Wiadomości Statystyczne" 2010, nr 9(592).
 • Wierzchowski M.W.: Internetowe bazy danych o nieruchomościach w Polsce. "Świat Nieruchomości" 2011, nr 77.
 • Wojtasik D.: Ekonometryczny model wyceny nieruchomości. "Wiadomości Statystyczne" 2007, nr 11.
 • Zakręt A.: Metody badania czynników wpływających na wartość lokali mieszkalnych we Wrocławiu. W: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości. Red. H. Gawron. Zeszyty Naukowe nr 192, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. z 2001 r., nr 38, poz. 454.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Dz.U. z 2004 r., nr 207, poz. 2109 ze zm.
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., tekst ujednolicony. Dz.U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.
 • Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., tekst ujednolicony. Dz.U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 z późn. zm.
 • Zarządzenie nr 16 Głównego Geodety Kraju w sprawie wytycznych techniczno-organizacyjnych dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z dnia 3 listopada 2003 r. wraz z załącznikiem: Instrukcja Techniczna G-5, Ewidencja gruntów i budynków. Wyd. I. Główny Geodeta Kraju, Warszawa 2003.
 • Witryna internetowa bazy nieruchomości - monitoring polskiego rynku nieruchomości: www.mprn.pl.
 • Witryna internetowa Centrum AMRON: www.amron.pl.
 • Witryna internetowa Ośrodka Badań Rynku Nieruchomości: www.ebaza.obrn.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-443d3170-4a17-4cb5-9a4b-cc6eadc7dba0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.